Till innehåll på sidan

Folkmängd efter kön och födelseland 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Folkmängd 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Folkmängd 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Folkmängd efter kön och födelseland 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Folkmängd efter kön och födelseland 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Kommentarer

År 1969 nådde Sveriges befolkning 8 miljoner invånare. Det gick sedan 35 år, till år 2004, innan folkmängden passerade 9 miljoner. Därefter har folkökningen gått snabbare och i början av år 2017, var det 10 miljoner invånare i Sverige. Det tog 13 år att öka den miljonen. I framtiden förväntas befolkningen fortsätta öka i nästan samma takt och år 2029 beräknas folkmängden vara 11 miljoner. Enligt denna framskrivning är vi 12 miljoner invånare i Sverige år 2052 och knappt 13 miljoner år 2070, det sista året i framskrivningen.

År 2015 var det för första gången fler män än kvinnor i Sverige. Fem år tidigare, 2010, var det fler män än kvinnor födda i Sverige, och 2018 var det också fler män än kvinnor födda utomlands. Under hela framskrivningsperioden förväntas det fortsatt att vara fler män än kvinnor, både totalt och för födda i Sverige. Under större delen av framskrivningsperioden förväntas det också vara fler utrikes födda män än kvinnor, men i slutet av framskrivningsperioden förväntas det att vara fler utrikes födda kvinnor än män.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-04-12

Har du frågor om statistiken?