Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen (BoP)

Nästa publicering: 2022-09-01

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Aktuellt

Ny säsongrensningsmodell

Ny säsongsrensningsmodell, 2022-03-04

Implementering av nya datakällor

I samband med publiceringen av andra kvartalet 2021 övergår Betalningsbalansen till nya källor och metoder för sammanställning av statistik över räntebärande värdepapper, aktier och fonder. För mer information se:

Fortsatt implementering av nya källor för värdepapperstatistik, 2021-11-18

Nya källor för värdepapperstatistik, 2021-08-25

Samordning mellan Betalningsbalansen och Nationalräkenskaper 

Siffror för export och import kan skilja mellan SCB:s olika statistikprodukter. Skattningen av utrikeshandel med tjänster som publiceras som en del av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna kan skilja sig från de värden som publiceras i undersökningen för utrikeshandel med tjänster.

Ett arbete pågår för att öka samstämmigheten mellan de finansiella delarna av betalningsbalansen och finansräkenskaperna.

Nyckeltal för Sverige

Bytesbalans

57,5

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 1 2022

Finansiell balans

157,4

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 1 2022

Utlandsställning

1 724,6

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 1 2022

Statistiknyheter

Betalningsbalansen, 1:a kvartalet 2022

2022-06-07

Ställningsvärdet av Sveriges totala nettotillgång gentemot utlandet uppgår till 1 724,6 miljarder kronor vid utgången av första kvartalet 2022. Det är en ökning med 590,2 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal. Överskottet i bytesbalansen uppgår till 57,5 miljarder kronor under kvartalet, en minskning med 19,3 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. En bidragande orsak till minskningen är en lägre tjänstebalans.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Balance of payments 2016 Rapport 2017-03-02
Betalningsbalansen 2016 Rapport 2017-02-23
Direktinvesteringar 2015 Rapport 2016-12-12
Direct Investment 2015 Rapport 2016-12-12

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0001