Till innehåll på sidan

Utlandsställning

  2020-kv1 2020-kv2 2020-kv3 2020-kv4 2021-kv1 2021-kv2 2021-kv3 2021-kv4 2022-kv1
Netto                  
Utlandsställning, totalt 766,8 939,7 791,0 699,7 629,7 983,4 1 203,3 1 134,4 1 724,6
Direktinvesteringar 800,6 608,5 543,2 410,4 488,3 409,3 411,4 552,1 716,9
Portföljinvesteringar ‑1 051,6 ‑747,0 ‑751,9 ‑628,9 ‑717,4 ‑418,0 ‑306,7 ‑177,4 85,6
Finansiella derivat 82,4 87,5 39,7 55,8 ‑5,6 0,0 3,4 ‑19,8 1,4
Övriga investeringar 384,4 464,0 442,4 381,8 386,9 502,8 549,4 215,6 362,8
Valutareserv 551,1 526,8 517,5 480,6 477,5 489,3 545,8 563,9 557,9
Svenska tillgångar i utlandet                  
Totalt 14 331,2 14 553,4 14 832,9 14 488,2 15 965,9 16 337,5 16 745,5 16 970,8 17 733,4
Direktinvesteringar[1] 4 213,5 4 010,1 3 988,4 3 800,2 3 907,4 3 856,3 3 865,0 4 044,3 4 221,0
Portföljinvesteringar 5 371,6 5 987,1 6 356,1 6 609,7 7 728,6 8 121,0 8 278,8 8 801,2 8 404,6
Finansiella derivat 650,6 645,5 606,3 555,8 463,4 397,4 421,2 446,6 928,1
Övriga investeringar 3 544,5 3 383,9 3 364,7 3 042,0 3 388,9 3 473,6 3 634,8 3 114,8 3 621,9
Valutareserv 551,1 526,8 517,5 480,6 477,5 489,3 545,8 563,9 557,9
Svenska skulder mot utlandet                  
Totalt 13 564,4 13 613,7 14 042,0 13 788,5 15 336,2 15 354,1 15 542,2 15 836,5 16 008,8
Direktinvesteringar[1] 3 412,9 3 401,6 3 445,2 3 389,7 3 419,1 3 446,9 3 453,5 3 492,3 3 504,0
Portföljinvesteringar 6 423,2 6 734,1 7 108,0 7 238,5 8 446,1 8 539,0 8 585,5 8 978,6 8 319,0
Finansiella derivat 568,2 558,0 566,6 500,1 469,0 397,4 417,8 466,4 926,7
Övriga investeringar 3 160,1 2 920,0 2 922,3 2 660,2 3 002,0 2 970,8 3 085,5 2 899,2 3 259,0
Valutareserv .. .. .. .. .. .. .. .. ..

[1] Directional principle

Nya källor har använts till sammanställningen av Sveriges utlandsställning för innehav i portföljinvesteringar samt för räntebärande värdepapper i valutareserven från och med första kvartalet 2021. Detta påverkar jämförelsen mot föregående perioder. För ytterligare information se dokument Nya källor för värdepapperstatistik under Fördjupad information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se