Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2018

Högre hyror i nyproducerade hyreslägenheter 2018

Statistiknyhet från SCB 2019-10-04 9.30

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2018 var 1 780 kr/kvm för riket som helhet. Den siffran kan jämföras med 2017 då motsvarande belopp var 1 742 kr/kvm. Detta innebär att hyran i 2018 års nyproducerade hyresbostäder är 2,2 procent högre i genomsnitt, än föregående års nyproducerade hyresbostäder. Den procentuella ökningen är högre än 2017.

En nybyggd hyreslägenhet på tre rum och kök hade 2018 en genomsnittlig hyra på 9 936 kronor i månaden.

Statistiken redovisar från och med i år flera hyressättningsmodeller utöver den presumtionshyra som lades till i 2017 års undersökning. Knappt 26 procent kommer från fastigheter med beviljat investeringsstöd, och knappt 33 procent av rikets hyresrätter i flerbostadshus har hyressatts med hjälp av presumtionshyror. 19 procent är förhandlad bruksvärdeshyra och knappt 22 procent är individuella hyresförhandlingar.

Genomsnittshyran per kvadratmeter för hyresrätter i flerbostadshus som beviljats investeringsstöd är 1 482 kr/kvm, vilket kan jämföras med en presumtionshyra på 1 887 kr/kvm, en förhandlad bruksvärdeshyra på 1 833 kr/kvm och individuella hyresförhandlingar på 1 900 kr/kvm.

I allmännyttan är genomsnittshyran för hyresrätter i flerbostadshus, som beviljats investeringsstöd, 1 452 kr/kvm. Den siffran kan jämföras med en presumtionshyra i allmännyttan på 1 813 kr/kvm eller privata värdar, där investeringsstödets motsvarande siffra är 1 534 kr/kvm för riket som helhet.

Högst insats i Storstockholm

För nybyggda bostadsrätter i riket var avgiften per kvadratmeter
646 kronor. Månadsavgiften i en nybyggd bostadsrätt 2018 på tre rum och kök var i genomsnitt 4 219 kronor.

Insatserna för de bostadsrättslägenheter som färdigställdes under 2018 i riket låg genomsnittet på 2 851 000 kronor. Den genomsnittliga bostadsytan per bostadsrättslägenhet ligger 2018 på 71 kvadratmeter.

De regionala skillnaderna är stora. Insatsen år 2018 för bostadsrätts-lägenheter var högst i Storstockholm med 3 785 000 kronor, följt av Storgöteborg med 2 818 000 kronor. Lägst insats fanns i kommuner med mindre än 75 000 invånare, där insatsen där låg på 2 020 000 kr.

Definitioner och förklaringar

Var observant vid jämförelser mellan 2018 och 2017 då det kan förekomma strukturella skillnader mellan nybyggnadsprojekten respektive år.

Statistiken beskriver läget för nybyggda bostadslägenheter med hyresrätt och bostadsrätt. Från och med 2008 års resultat ingår inte statistik över kategoribostäder (student- och vårdbostäder).

Hyrorna och avgifterna anges inklusive kostnader för uppvärmning men exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Nästa publiceringstillfälle

2020-10-02 klockan kl.09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se