Till innehåll på sidan

Hyresrätter i flerbostadshus (år 2018) fördelat efter region, typ av byggherre och modell för hyressättning:

RegionTyp av
bygg-
herre
Modell
för
hyres-
sättning
TidAntal
Bostads-
byggnads-
projekt
Antal
Bostads-
lägen-
heter
Bostads-
yta kvm
Hyra kr
per kvm
Årshyra
per
lägenhet
Månads-
hyra
per
lägenhet
Riket Allmän-
nyttan
Förhandlad
brukvärdeshyra
2018 63 1 115 60 1 767 105 784 8 815
Riket Allmän-
nyttan
Hyror i fastighet
med beviljat
investeringsstöd
2018 128 1 915 57 1 452 82 733 6 894
Riket Allmän-
nyttan
Presumtionshyra 2018 108 1 952 64 1 813 116 634 9 719
Riket Allmän-
nyttan
Individuell
hyresförhandling
2018 29 353 61 1 776 108 473 9 039
Riket Privata
värdar
Förhandlad
brukvärdeshyra
2018 86 2 257 55 1 868 103 626 8 635
Riket Privata
värdar
Hyror i fastighet
med beviljat
investeringsstöd
2018 73 1 107 56 1 534 85 861 7 155
Riket Privata
värdar
Presumtionshyra 2018 149 3 146 57 1 937 110 919 9 243
Riket Privata
värdar
Individuell
hyresförhandling
2018 142 1 842 57 1 925 110 046 9 170
Riket Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2018 149 3 372 57 1 833 104 339 8 695
Riket Samtliga Hyror i fastighet
med beviljat
investeringsstöd
2018 201 3 022 57 1 482 83 879 6 990
Riket Samtliga Presumtionshyra 2018 257 5 098 60 1 887 113 107 9 426
Riket Samtliga Individuell
hyresförhandling
2018 171 2 195 58 1 900 109 793 9 149
Stor-
Stock-
holm
Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2018 21 580 51 2 181 110 289 9 191
Stor-
Stock-
holm
Samtliga Hyror i fastighet
med beviljat
investeringsstöd
2018 .. .. .. .. .. ..
Stor-
Stock
holm
Samtliga Presumtionshyra 2018 44 748 64 1 988 127 072 10 589
Stor-
Stock
holm
Samtliga Individuell
hyresförhandling
2018 32 596 58 2 176 125 123 10 427
Stor-
Göte-
borg
Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2018 9 87 67 1 704 113 336 9 445
Stor-
Göte-
borg
Samtliga Hyror i fastighet
med beviljat
investeringsstöd
2018 17 310 70 1 413 98 546 8 212
Stor-
Göte-
borg
Samtliga Presumtionshyra 2018 47 988 58 1 984 114 748 9 562
Stor-
Göte-
borg
Samtliga Individuell
hyresförhandling
2018 20 161 59 1 985 117 191 9 766
Stor-
Malmö
Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2018 47 1 177 61 1 840 111 893 9 324
Stor-
Malmö
Samtliga Hyror i fastighet
med beviljat
investeringsstöd
2018 5 56 41 1 677 69 171 5 764
Stor-
Malmö
Samtliga Presumtionshyra 2018 7 155 58 2 001 116 179 9 682
Stor-
Malmö
Samtliga Individuell
hyresförhandling
2018 8 80 68 1 612 108 834 9 070
Övriga
kommuner
med fler
än 75
tusen inv.
Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2018 35 1 081 55 1 802 99 869 8 322
Övriga
kommuner
med fler
än 75
tusen inv.
Samtliga Hyror i fastighet
med beviljat
investeringsstöd
2018 50 1 025 53 1 602 84 900 7 075
Övriga
kommuner
med fler
än 75
tusen inv.
Samtliga Presumtionshyra 2018 101 2 509 59 1 877 110 111 9 176
Övriga
kommuner
med fler
än 75
tusen inv.
Samtliga Individuell
hyresförhandling
2018 41 781 52 1 886 98 596 8 216
Övriga
kommuner
med färre
än 75
tusen inv.
Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2018 37 447 57 1 512 85 789 7 149
Övriga
kommuner
med färre
än 75
tusen inv.
Samtliga Hyror i fastighet
med beviljat
investeringsstöd
2018 127 1 599 57 1 417 81 108 6 759
Övriga
kommuner
med färre
än 75
tusen inv.
Samtliga Presumtionshyra 2018 58 698 64 1 661 105 907 8 826
Övriga
kommuner
med färre
än 75
tusen inv.
Samtliga Individuell
hyresförhandling
2018 70 577 64 1 678 107 182 8 932

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-04

Har du frågor om statistiken?