Till innehåll på sidan

Hyresrätter i flerbostadshus (år 2019) fördelat efter region, typ av byggherre och modell för hyressättning

RegionTyp av byggherreModell för hyressättningTidAntal Bostads-byggnadsprojektAntal Bostads-lägenheterBostadsyta kvmHyra kr per kvmÅrshyra per lägenhetMånadshyra per lägenhet
Riket Allmän-
nyttan
Förhandlad
brukvärdeshyra
2019 48 891 63 1 859 116 654 9 721
Riket Allmän-
nyttan
Presumtionshyra,
inv.stöd, Hyrestak
2019 153 2 690 57 1 531 87 660 7 305
Riket Allmän-
nyttan
Presumtionshyra 2019 94 1 975 63 1 990 124 909 10 409
Riket Allmän-
nyttan
Individuell
hyresförhandling
2019 42 581 62 1 887 116 478 9 707
Riket Privata
värdar
Förhandlad
brukvärdeshyra
2019 83 2 291 51 2 068 106 246 8 854
Riket Privata
värdar
Presumtionshyra,
inv.stöd, Hyrestak
2019 107 1 400 56 1 625 91 042 7 587
Riket Privata
värdar
Presumtionshyra 2019 106 2 258 57 2 006 113 540 9 462
Riket Privata
värdar
Individuell
hyresförhandling
2019 120 2 967 54 2 085 112 578 9 381
Riket Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2019 131 3 182 55 2 000 109 160 9 097
Riket Samtliga Presumtionshyra,
inv.stöd, Hyrestak
2019 260 4 090 57 1 562 88 818 7 401
Riket Samtliga Presumtionshyra 2019 200 4 233 59 1 998 118 844 9 904
Riket Samtliga Individuell
hyresförhandling
2019 162 3 548 55 2 049 113 216 9 435
Stor Stock-
holm
Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2019 34 1 010 55 1 989 108 826 9 069
Stor Stock-
holm
Samtliga Presumtionshyra,
inv.stöd, Hyrestak
2019 17 338 52 1 847 95 549 7 962
Stor Stock-
holm
Samtliga Presumtionshyra 2019 60 1 318 66 2 143 141 418 11 785
Stor Stock-
holm
Samtliga Individuell
hyresförhandling
2019 49 1 252 54 2 396 128 234 10 686
Stor Göte-
borg
Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2019 16 337 63 1 867 118 360 9 863
Stor Göte-
borg
Samtliga Presumtionshyra,
inv.stöd, Hyrestak
2019 21 315 63 1 773 110 958 9 246
Stor Göte-
borg
Samtliga Presumtionshyra 2019 30 760 55 2 082 113 687 9 474
Stor Göte-
borg
Samtliga Individuell
hyresförhandling
2019 16 292 57 2 080 119 427 9 952
Stor
Malmö
Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2019 26 502 63 1 955 122 840 10 237
Stor
Malmö
Samtliga Presumtionshyra,
inv.stöd, Hyrestak
2019 29 514 52 1 624 84 880 7 073
Stor
Malmö
Samtliga Presumtionshyra 2019 11 178 58 1 950 112 601 9 383
Stor
Malmö
Samtliga Individuell
hyresförhandling
2019 11 173 58 1 994 115 525 9 627
Övriga
kommuner
med fler
än 75
tusen inv.
Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2019 23 1 025 47 2 214 104 802 8 733
Övriga
kommuner
med fler
än 75
tusen inv.
Samtliga Presumtionshyra,
inv.stöd, Hyrestak
2019 45 997 54 1 567 85 111 7 093
Övriga
kommuner
med fler
än 75
tusen inv.
Samtliga Presumtionshyra 2019 62 1 457 57 1 901 108 857 9 071
Övriga
kommuner
med fler
än 75
tusen inv.
Samtliga Individuell
hyresförhandling
2019 49 1 507 55 1 869 102 494 8 541
Övriga
kommuner
med färre
än 75
tusen inv.
Samtliga Förhandlad
brukvärdeshyra
2019 32 308 55 1 678 92 402 7 700
Övriga
kommuner
med färre
än 75
tusen inv.
Samtliga Presumtionshyra,
inv.stöd, Hyrestak
2019 148 1 926 59 1 466 86 985 7 249
Övriga
kommuner
med färre
än 75
tusen inv.
Samtliga Presumtionshyra 2019 37 520 57 1 745 99 288 8 274
Övriga
kommuner
med färre
än 75
tusen inv.
Samtliga Individuell
hyresförhandling
2019 37 324 61 1 621 98 225 8 185

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-02

Har du frågor om statistiken?