Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter

Nästa publicering: 2019-10-04

Statistiken visar hyresnivåer och hyresförändringar i hyresrätter. Uppgifterna redovisas efter region (kommunnivå och uppåt), lägenhetstyp (antal rum) och ägarkategori. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval på cirka 15 500 lägenheter i flerbostadshus och småhus i hela landet.

Statistiknyheter

Hyror i bostadslägenheter 2018

2018-10-04

2018 års hyresförändring är i genomsnitt 1,1 procent i beståndet. Det är en blygsam höjning sett över en tioårsperiod. I år presenterar SCB en samlad statistiknyhet över hyresstatistik. Nedan redovisas Hyror i bostadslägenheter (beståndet) 2018 samt Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2017.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Hyror i bostadslägenheter 2014 SM 2015-10-01
Hyror i bostadslägenheter 2013 SM 2014-10-01
Hyror i bostadslägenheter 2012 SM 2013-10-02
Hyror i bostadslägenheter 2011 SM 2012-10-02
Hyror i bostadslägenheter 2010 SM 2011-09-29
Hyror i bostadslägenheter 2009 SM 2010-10-01
Hyror i bostadslägenheter 2008. Korrigerad version 2010-04-29 SM 2009-09-30
Hyror i bostadslägenheter 2007 SM 2008-06-09
Boende och boendeutgifter 2006 SM 2008-01-31
Hyror i bostadslägenheter 2006 SM 2007-06-29
Boende och boendeutgifter 2005 SM 2007-01-31
Hyror i bostadslägenheter 2005 SM 2006-06-08
Boende och boendeutgifter 2004 SM 2006-04-28
Hyror i bostadslägenheter 2004 SM 2005-06-08
Hyror i bostadslägenheter 2003 SM 2004-06-11
Bostads- och hyresundersökningen 2002 SM 2003-12-19
Bostads- och hyresundersökningen 2002. Lägenhetsdata för hyres- och bostadsrättslägenheter. Definitiva uppgifter SM 2003-09-30
Bostads- och hyresundersökningen 2002. Lägenhetsdata för hyres- och bostadsrättslägenheter Prel. uppgifter SM 2003-04-14
Översyn av SCB:s Bostads- och hyresundersökning (BHU) Rapport 2002-10-24
Bostads- och hyresundersökningen 2001 SM 2002-09-20
Bostads- och hyresundersökningen 2001. Preliminära uppgifter SM 2002-04-12
Bostads- och hyresundersökningen 2000 SM 2002-03-14
Bostads- och hyresundersökningen 1999 SM 2001-11-05
Bostads- och hyresundersökningen 2000. Definitiva uppgifter SM 2001-09-25
Bostads- och hyresundersökningen 1999. Definitiva uppgifter SM 2000-10-25

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0406