Till innehåll på sidan

Hyra och hyresförändring efter region

Siffrorna avser medelvärde och redovisas i procent respektive i kronor per kvadratmeter.

 Hyresförändring
2018-2019. Procent  
Ny månadshyra
per kvm, 2019
Stor-Stockholm 2,0 ± 0,0 109 ± 1
Stor-Göteborg 2,3 ± 0,1 100 ± 1
Stor-Malmö 1,7 ± 0,1 102 ± 1
Övriga större kommuner 1,9 ± 0,1 95 ± 1
Övriga mindre kommuner 1,8 ± 0,0 83 ± 0
Hela riket 1,9 ± 0,0 95 ± 0

Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-04

Har du frågor om statistiken?

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se