Till innehåll på sidan

Hyra och hyresförändring efter region

I tabellen redovisas genomsnittlig (medelvärde) hyresförändring mellan 2020 och 2021 samt ny månadshyra (i kronor) per kvadratmeter bostadsyta år 2021 i lägenheter upplåtna med hyresrätt.

 Hyresförändring 2020-2021. Procent  Ny månadshyra per kvm, 2021
Stor-Stockholm 1,5 ± 0,0 115 ± 1,0
Stor-Göteborg 1,4 ± 0,1 104 ± 1,0
Stor-Malmö 0,9 ± 0,1 109 ± 1,0
Övriga större kommuner 1,3 ± 0,0 100 ± 1,0
Övriga mindre kommuner 1,4 ± 0,0 88 ± 0,0
Hela riket 1,4 ± 0,0 100 ± 0,0

Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-01

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se