Till innehåll på sidan

Hyra och hyresförändring efter region

I tabellen redovisas genomsnittlig (medelvärde) hyresförändring mellan 2019 och 2020 samt ny månadshyra (i kronor) per kvadratmeter bostadsyta år 2020 i lägenheter upplåtna med hyresrätt.

 Hyresförändring
2019-2020.
Procent  
Ny månadshyra
per kvm,
2020 
Stor-Stockholm 1,8 ± 0,0 112 ± 1
Stor-Göteborg 1,7 ± 0,1 101 ± 1
Stor-Malmö 2,0 ± 0,1 106 ± 2
Övriga större kommuner 2,0 ± 0,0 98 ± 1
Övriga mindre kommuner 1,9 ± 0,0 86 ± 0
Hela riket 1,9 ± 0,0 98 ± 0

Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-02

Har du frågor om statistiken?

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se