Till innehåll på sidan

Hyror och den allmänna prisutvecklingen 1970–2020

Diagrammet visar utvecklingen av hyror i jämförelse med prisutvecklingen mätt med konsumentprisindex.

Diagram: Hyror och den allmänna prisutvecklingen 1969-2020

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-02

Har du frågor om statistiken?

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se