Till innehåll på sidan

Bostadsbeståndet 31 december 2020

Drygt 5 miljoner bostäder i landet

Statistiknyhet från SCB 2021-04-22 9.30

Antalet bostadslägenheter uppgick 2020-12-31 till 5 037 444. Dessa fördelas på 2 104 946 lägenheter (42 procent) i småhus, 2 585 221 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 266 608 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 80 669 (2 procent) i övriga hus.

Hyresrätten dominerar i 258 av landets 290 kommuner

I flerbostadshus är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen med 58 procent (drygt 1 502 000 lägenheter) av beståndet medan 42 procent (drygt 1 080 000 lägenheter) utgörs av bostadsrätter. Av landets 290 kommuner dominerar hyresrätten i 258 och i 11 av dessa finns endast hyresrätt som upplåtelseform i flerbostadshus.

Endast 32 kommuner har fler bostadsrätter än hyresrätter. Över hälften av dessa ligger i Stockholms län. Störst andel bostadsrätter (88 procent) har Täby följt av Vallentuna (86 procent) och Lomma (84 procent).

De 10 kommuner med störst andel bostadsrätter i flerbostadshus. Andel i procent
Kommun Andel bostadsrätter Andel hyresrätter
Täby 88 11
Vallentuna 86 14
Lomma 84 16
Danderyd 81 19
Nacka 78 22
Vaxholm 74 26
Solna 69 30
Fagersta 67 33
Hammarö 65 35
Järfälla 64 36

I småhus är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen med hela 91 procent av beståndet, eller drygt 1,9 miljoner småhuslägenheter. Det förekommer även bostadsrätt och hyresrätt i småhus. Antal hyresrätter uppgår till drygt 92 600 medan antal bostadsrätter är drygt 97 500.

Bostadsrättsföreningar största ägaren av flerbostadshus

I flerbostadshus ägs 42 procent av lägenheterna av bostadsrättsföreningar. Näst största ägare är allmännyttiga bostadsföretag som innehar 27 procent av beståndet följt av svenska aktiebolag som äger 22 procent. Resterande 9 procent ägs av fysiska personer och andra ägare.

När det gäller småhus ägs den absoluta merparten (91 procent) av fysiska personer. Bostadsrättsföreningar äger 5 procent medan allmännyttiga bostadsföretag och svenska aktiebolag äger 2 procent vardera.

Bostädernas storlek och ålder

Den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus är 2 rum och kök följt av 3 rum och kök. Dessa två lägenhetstyper utgör 68 procent av bostadsbeståndet i flerbostadshus.

Den genomsnittliga lägenheten i flerbostadshus är 68 kvm och det genomsnittliga småhuset är 122 kvm.

Antal lägenheter i flerbostadshus efter storlek
Lägenhetstyp Antal lägenheter Genomsnittlig storlek i kvm
Lägenheter utan kök 1 751 32
1 rum och kokvrå/kokskåp 116 799 30
1 rum och kök 302 598 40
2 eller flera rum och kokvrå/kokskåp 46 361 48
2 rum och kök 943 792 59
3 rum och kök 809 759 78
4 rum och kök 285 038 98
5 rum och kök 55 708 123
6 eller flera rum och kök 11 282 172
Uppgift saknas 12 133 ..
Summa 2 585 221 68

Av det totala svenska småhusbeståndet byggdes drygt 935 000 (44 procent) mellan åren 1961 och 1990. Vart femte hus (eller 20 procent) av småhusen är dock byggda så tidigt som före 1931. När det gäller bostadsbeståndet i flerbostadshus byggdes hälften av lägenheterna (50 procent) mellan 1951 och 1980.

Antal lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod

Diagram. Antal lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod

Specialbostäder

Antal specialbostäder uppgår till 266 608 lägenheter, fördelade på 141 459 för äldre/funktionshindrade, 105 388 studentbostäder samt 19 761 övriga specialbostäder. En lägenhet på ett äldreboende är i genomsnitt 39 kvm medan en studentbostad är 28 kvm i snitt. Flest antal studentbostäder återfinns naturligtvis i de stora universitetsstäderna.

Kommuner med flest antal studentbostäder
Kommun Antal
Uppsala 11 715
Stockholm 11 645
Göteborg 11 455
Lund 10 013
Umeå 7 162
Linköping 5 385
Växjö 3 943
Örebro 3 208
Malmö 3 046
Jönköping 2 924

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet, som också är ansvarig myndighet. Statistiska centralbyrån (SCB) erhåller och bearbetar lägenhetsuppgifterna från Lantmäteriet för att producera löpande hushålls-, boende- och bostadsstatistik.

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller
till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Övriga hus definieras som byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se