Till innehåll på sidan

Nybyggnad av bostäder

Nästa publicering: 2019-05-08

Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer.

Nyckeltal för Sverige

Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus)

64 000

antal lägenheter

Referenstid: 2017

8 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 4:e kvartalet 2018, preliminära uppgifter

2019-02-19

Preliminär statistik visar att det påbörjades nybyggnation av cirka 53 000 lägenheter under 2018. Det är 16 procent färre lägenheter jämfört med 2017 då 62 879 lägenheter började byggas.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2014 SM 2015-05-07
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2013 SM 2014-05-08
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2012 SM 2013-05-07
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2011 SM 2012-05-09
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2010. Korrigerad version 2011-12-21 SM 2011-05-06

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0101