Till innehåll på sidan

Nybyggnad av bostäder

Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer.

Statistiknyheter

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter kv1-3 preliminära uppgifter

2021-11-22

Preliminärt påbörjades byggandet av 46 000 lägenheter under de tre första kvartalen 2021. Det innebär en ökning med 17 procent jämfört med samma period 2020 då 39 443 lägenheter började byggas.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0101