Till innehåll på sidan

Totalt produktionspris brutto per lägenhet och per kvm lägenhetsarea för flerbostadshus och bostadsarea för gruppbyggda småhus

Region Flerbostadshus Småhus
Definitiva siffror för 2020 Antal lgh Kr/lgh[1] Kr/kvm Antal lgh Kr/lgh Kr/kvm
Hela riket 21 863 2 672 200 45 859 2 893 4 138 500 36 166
Storstadsområden 11 799 2 988 800 51 863 1 232 4 970 800 41 149
Riket i övrigt 10 064 2 297 300 38 924 1 661 3 521 100 32 096
Definitiva siffror för 2019            
Hela riket 20 307 2 569 200 42 870 3 262 4 023 900 34 965
Storstadsområden 11 265 2 842 100 47 296 1 610 4 722 900 39 456
Riket i övrigt 9 042 2 224 500 37 242 1 652 3 342 700 30 228

1) Exklusive lokaler.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se