Till innehåll på sidan

Fastighetspriser och lagfarter

Nästa publicering: 2019-04-11

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Nyckeltal för Sverige

Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden

770

Index 1981=100

Referenstid: kvartal 4 2018

-2 %

jämfört med samma period föregående år

0 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Småhusbarometern t.o.m. februari 2019

2019-03-07

Småhuspriserna sjönk med 1 procent under den senaste tremånadersperioden december 2018 – februari 2019, jämfört med den föregående perioden september – november 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, var priserna oförändrade.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fastighetsprisstatistik 2017 SM 2018-06-04
Fastighetsprisstatistik 2016 SM 2017-06-01
Fastighetsprisstatistik 2015 SM 2016-05-31
Fastighetsprisstatistik 2014 SM 2015-05-29
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2014 SM 2015-01-23
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2014 SM 2014-10-24
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2014 SM 2014-09-01
Fastighetsprisstatistik 2013 SM 2014-05-23
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2014 SM 2014-04-25
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 SM 2014-01-24
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2013 SM 2013-10-24
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-22
Fastighetsprisstatistik 2012 SM 2013-05-24
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2013 SM 2013-04-25
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2012 SM 2013-01-24
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2012 SM 2012-10-25
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2012 SM 2012-08-23
Fastighetsprisstatistik 2011 SM 2012-05-24
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2012 SM 2012-04-26
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2011 SM 2012-01-26
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2011 SM 2011-10-25
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-23
Fastighetsprisstatistik 2010 SM 2011-05-06
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2011 SM 2011-04-27
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2010 SM 2011-01-25
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2010 SM 2010-11-23
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-23
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-24
Fastighetsprisstatistik 2009 SM 2010-05-07
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2009 SM 2010-02-22
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-19
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2009 SM 2009-08-20
Fastighetsprisstatistik 2008 SM 2009-06-09
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2009 SM 2009-05-27
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2008 SM 2009-02-19
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2008 SM 2008-11-24
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2008 SM 2008-08-22
Fastighetsprisstatistik 2007 SM 2008-06-11
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2008 SM 2008-05-30
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2007 SM 2008-02-22
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-26
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-27
Fastighetsprisstatistik 2006 SM 2007-06-07
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-28
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-26
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-27
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2006 SM 2006-09-01
Fastighetsprisstatistik 2005 SM 2006-06-16
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2006 SM 2006-06-01
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2005 SM 2006-03-01
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-28
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-29
Fastighetsprisstatistik 2004 SM 2005-06-30
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2005 SM 2005-06-01
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2004 SM 2005-03-02
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-29
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-30
Fastighetsprisstatistik 2003 SM 2004-06-21
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2004 SM 2004-06-08
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2003 SM 2004-03-01
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-28
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-29
Fastighetsprisstatistik 2002. SM 2003-06-27
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2003 SM 2003-06-03
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2002. SM 2003-02-28
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2002 SM 2002-12-13
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2002 SM 2002-09-12
Fastighetsprisstatistik 2001 SM 2002-07-15
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2002 SM 2002-06-05
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2001 SM 2002-03-14
Fastighetsprisstatistik 2000 SM 2001-07-09

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0501