Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. april 2017:

Fortsatt stigande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2017-05-11 9.30

Småhuspriserna steg med nästan 2 procent under den senaste tremånadersperioden februari–april 2017, jämfört med den föregående perioden november 2016–januari 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 9 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 14 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå var 5 procent, vilket redovisas i både Västerbottens och Jönköpings län. I tre län redovisas sjunkande priser. Den största prisnedgången återfinns i Västernorrlands län med 5 procent, följt av Norrbottens och Gotlands län med 1 procent. I storstadsregionerna Stor- Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna mellan 1 och 3 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå var 14 procent, vilket redovisas i Örebro län. Den lägsta prisuppgången återfinns i Blekinge län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 6 och 12 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet uppgick till 2,905 miljoner kronor under perioden februari–april 2017. På länsnivå spänner priset från 1,375 miljoner kronor i Västernorrlands län till 5,858 miljoner kronor i Stockholms län.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i
1000-tals kr
Medel-
taxerings-
värde i 1000-
tals kr
Köpe-
skillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring från
föregående
månad
1604
4 391 2 718 1 524 1,79  
1605
4 990 2 794 1 555 1,82 +2
1606
5 631 2 811 1 541 1,85 +2
1607
5 552 2 676 1 452 1,88 +2
1608
5 540 2 888 1 534 1,91 +1
1609
5 776 2 770 1 493 1,90 ‑1
1610
4 039 2 632 1 419 1,89 0
1611
4 571 2 750 1 472 1,91 +1
1612
4 753 2 896 1 539 1,92 +1
1701
3 430 2 968 1 563 1,92 0
1702
2 909 2 945 1 554 1,92 0
1703
3 208 2 863 1 500 1,95 +1
1704[1]
1 246 2 917 1 504 1,99 +2

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. april 2017

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 070 5 858 2,01 1,99 1,90 +1 +6
Uppsala
221 3 101 2,02 1,98 1,84 +2 +10
Södermanland
228 2 519 2,01 2,01 1,79 0 +12
Östergötland
310 2 355 2,03 2,00 1,80 +2 +13
Jönköping
328 2 021 1,94 1,86 1,73 +5 +12
Kronoberg
168 1 835 1,90 1,90 1,69 0 +13
Kalmar
250 1 613 1,88 1,85 1,77 +2 +6
Gotland
47 2 857 1,86 1,87 1,72 -1 +8
Blekinge
135 1 522 1,77 1,75 1,70 +1 +4
Skåne
1 218 2 859 1,79 1,76 1,64 +2 +9
Halland
279 3 051 1,92 1,85 1,74 +4 +10
Västra Götaland
1 232 3 059 2,00 1,92 1,79 +4 +12
Värmland
274 1 728 1,89 1,87 1,73 +1 +9
Örebro
255 1 964 2,02 1,95 1,77 +4 +14
Västmanland
229 2 293 1,99 1,99 1,86 0 +7
Dalarna
231 1 607 2,00 2,00 1,79 0 +11
Gävleborg
237 1 526 1,94 1,92 1,80 +1 +7
Västernorrland
159 1 375 1,94 2,04 1,81 -5 +7
Jämtland
94 1 754 1,80 1,78 1,62 +1 +11
Västerbotten
197 1 871 2,08 1,98 1,93 +5 +8
Norrbotten
201 1 629 2,02 2,04 1,89 -1 +6
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 070 5 858 2,01 1,99 1,90 +1 +6
Stor-Göteborg
631 4 479 1,98 1,93 1,77 +3 +12
Stor-Malmö
528 3 701 1,79 1,78 1,67 +1 +8
Hela landet
7 363 2 905 1,94 1,92 1,78 +2 +9

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-02 – 2017-04. [2] Föregående period 2016-11 – 2017-01. [3] Föregående år 2016-02 – 2016-04.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
45 5 250 2,06 2,09 1,97 -1 +4
0126
Huddinge
80 5 627 2,06 2,03 1,98 +1 +4
0127
Botkyrka
48 4 234 2,08 2,11 1,94 -1 +7
0136
Haninge
48 4 046 2,19 2,09 2,00 +5 +10
0160
Täby
56 7 131 2,02 1,93 1,93 +4 +4
0163
Sollentuna
60 6 995 1,98 2,02 1,91 -2 +4
0180
Stockholm
190 7 123 1,98 1,99 1,94 -1 +2
0181
Södertälje
46 3 282 1,98 1,98 1,75 0 +13
0182
Nacka
50 7 720 1,96 1,89 1,83 +4 +7
0188
Norrtälje
59 2 973 2,06 2,01 1,87 +2 +10
0380
Uppsala
80 3 905 1,93 1,94 1,82 0 +6
0480
Nyköping
35 2 986 1,91 2,03 1,78 -6 +7
0484
Eskilstuna
53 2 801 2,12 2,04 1,90 +4 +12
0580
Linköping
68 3 309 1,87 1,86 1,72 0 +8
0581
Norrköping
68 2 825 2,13 1,99 1,78 +7 +19
0680
Jönköping
75 3 752 2,04 1,97 1,83 +4 +12
0780
Växjö
53 3 099 1,98 1,95 1,86 +2 +6
0880
Kalmar
50 2 690 1,91 2,00 1,94 -5 -1
0980
Gotland
47 2 857 1,86 1,87 1,72 -1 +8
1080
Karlskrona
44 1 955 1,72 1,78 1,61 -3 +7
1280
Malmö
119 4 335 1,75 1,74 1,67 +1 +5
1281
Lund
68 4 041 1,81 1,74 1,68 +4 +7
1283
Helsingborg
80 3 705 1,74 1,63 1,55 +7 +12
1290
Kristianstad
82 2 064 1,79 1,79 1,65 0 +8
1293
Hässleholm
65 1 418 1,88 1,82 1,62 +3 +16
1380
Halmstad
66 2 802 1,84 1,77 1,69 +4 +9
1383
Varberg
34 3 258 2,07 1,89 1,87 +9 +11
1384
Kungsbacka
76 4 832 1,87 1,90 1,71 -2 +9
1480
Göteborg
217 5 411 1,99 1,95 1,79 +2 +11
1481
Mölndal
37 4 730 1,93 1,90 1,75 +1 +10
1485
Uddevalla
42 2 470 1,88 1,81 1,68 +4 +12
1488
Trollhättan
33 2 508 1,94 1,85 1,82 +5 +6
1490
Borås
83 2 760 2,05 1,84 1,77 +12 +16
1496
Skövde
59 2 309 1,96 2,06 1,84 -5 +6
1780
Karlstad
74 3 025 2,05 1,92 1,84 +7 +11
1880
Örebro
92 3 045 1,90 1,89 1,78 +1 +7
1980
Västerås
93 3 224 1,91 1,89 1,80 +1 +6
2080
Falun
32 2 386 1,98 1,98 1,84 0 +8
2081
Borlänge
42 2 331 1,97 1,87 1,78 +5 +11
2180
Gävle
47 2 616 2,02 2,02 1,90 0 +7
2281
Sundsvall
62 2 064 2,01 2,06 1,94 -3 +4
2284
Örnsköldsvik
41 1 312 1,97 2,05 1,73 -4 +14
2380
Östersund
36 2 718 1,79 1,65 1,70 +9 +5
2480
Umeå
72 3 170 1,95 1,93 1,81 +1 +8
2482
Skellefteå
69 1 377 2,36 2,19 2,09 +8 +13
2580
Luleå
46 2 696 1,90 1,96 1,95 -3 -3

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. april publiceras 2017-06-09 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se