Till innehåll på sidan

Fastighetstaxeringar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-12-15

Statistiken visar taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, nybyggnadsår med mera för Sveriges samtliga fastigheter. Uppgifterna bygger på de allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringarna som görs av Skatteverket.

Statistiknyheter

Taxeringsvärdet för småhus ökade med 12 procent

2022-02-24

För småhus beräknas den genomsnittliga taxeringsvärdeshöjningen i riket till 12 procent när 2021 års taxeringsvärden jämförs med år 2020.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Rikets fastigheter 2016 SM 2016-12-14

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bo0601