Till innehåll på sidan

Allmän- och särskild fastighetstaxering 2021

Fastighetsbeståndet taxerat till drygt 11 100 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2021-12-16 9.30

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 680,0 miljarder kronor eller 6,5 procent, i och med 2021 års allmänna och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 11 147 miljarder kronor.

Under 2021 har det varit en allmän fastighetstaxering för småhusenheter. Det totala taxeringsvärdet för småhusenheter ökade med 598 miljarder kronor, eller 13,5 procent, jämfört med 2020 års taxering. Det totala taxeringsvärdet för småhusenheter uppgår till 5 013 miljarder kronor.

För övriga taxeringsenheter som har varit föremål för en särskild fastighetstaxering har förändringen av taxeringsvärden varit marginella. Lantbruksenheter har minskat med 1,7 miljarder eller 0,1 procent, hyreshusenheter har ökat med 63,0 miljarder eller 1,6 procent. Industrienheter har ökat med 13,1 miljarder eller 2,8 procent.

Vad gäller bebyggda småhusenheter (typkod 220 Småhusenhet, bebyggd), har Danderyds kommun det högsta genomsnittliga taxeringsvärdet med 9 753 000 kronor. De lägst taxerade småhusen finns i Åsele kommun – 213 000 kronor.

Av det totala taxeringsvärdet på 11 147 miljarder kronor för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige, har Stockholms län den högsta andelen på 29,9 procent, vilket motsvarar 3 329 miljarder kronor. Gotlands län har den lägsta andelen med 0,7 procent, vilket motsvarar 80 miljarder kronor.

Totala taxeringsvärden för samtliga skattepliktiga taxeringsenheter 2021 och 2020
Typ av taxeringsenhet Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor   Antal taxeringsenheter
  2021 2020 2021 2020
Lantbruksenhet 1 356 173 1 357 934 388 816 386 825
Småhusenhet 5 031 449 4 433 052 2 459 927 2 450 459
Hyreshusenhet 4 034 821 3 971 738 141 186 140 101
Industrienhet 486 904 473 720 165 493 165 077
Ägarlägenhetsenhet 3 418 2 916 2 579 2 112
Täktenhet 3 435 3 182 1 728 1 785
Elproduktionsenhet 230 962 224 652 5 373 5 226
Totalt 11 147 163 10 467 194 3 165 102 3 151 585

Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter 2021 och 2020

Definitioner och förklaringar

De förändringstal som redovisas i denna statistiknyhet jämför aktuellt år med föregående år. Ingen justering för eventuella volymförändringar eller strukturförändringar har gjorts. Det kan komma till nya taxeringsenheter och det kan försvinna taxeringsenheter mellan åren som kan påverka förändringstalen. Det kan även förekomma strukturförändringar för en taxeringsenhet som kan påverka förändringstalen.

Nästa publiceringstillfälle

2021-02-25 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se