Till innehåll på sidan

Allmän fastighetstaxering för småhus 2021:

Taxeringsvärdet för småhus ökade med 12 procent

Statistiknyhet från SCB 2022-02-24 8.00

För småhus beräknas den genomsnittliga taxeringsvärdeshöjningen i riket till 12 procent när 2021 års taxeringsvärden jämförs med år 2020.

För år 2021 har det varit en allmän fastighetstaxering för småhusenheter. Detta innebär att Skatteverket har räknat fram nya taxeringsvärden för dessa. Vid småhustaxeringen 2021 är det försäljningar under åren 2017–2019 som legat till grund för förändringar av taxeringsvärdet.

Blekinge och Dalarnas län hade den högsta förändringen av taxeringsvärdet med en uppgång på 22 procent. Den lägsta förändringen hade Stockholms län där uppgången var 2 procent.

Stora skillnader i taxeringsvärdesförändringar mellan kommuner

I Munkfors kommun ökade det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus med 36 procent, den högsta ökningen i landet. I tio kommuner minskade det genomsnittliga taxeringsvärdet. I Järfälla minskade det med 7 procent som var den största minskningen. I de tre storstadskommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, varierade taxeringsvärdesförändringarna. I Stockholm minskade det med 1 procent, i Malmö och Göteborg ökade det med 17 respektive 11 procent.

Av kommunerna med de högsta förändringarna ligger 3 av 10 kommuner i Värmlands län. Av de kommuner som har de lägsta förändringarna ligger alla i Stockholms län.

De tio kommuner med högst förändring av taxeringsvärdet
KommunTotalt antal jämförbara
taxeringsenheter
Förändring i
procent
Munkfors 1 446 36
Storfors 1 911 35
Herrljunga 2 455 35
Säter 3 729 35
Nordmaling 2 864 35
Aneby 2 043 35
Malung-Sälen 8 585 34
Svenljunga 3 604 34
Grums 3 006 33
Norberg 1 795 33

De tio kommuner med lägst förändring av taxeringsvärdet
KommunTotalt antal jämförbara
taxeringsenheter
Förändring i
procent
Järfälla 9 761 ‑7
Upplands Väsby 5 807 ‑2
Huddinge 18 583 ‑2
Botkyrka 12 027 ‑2
Salem 3 196 ‑1
Tyresö 9 563 ‑1
Täby 13 944 ‑1
Stockholm 42 351 ‑1
Nacka 15 653 ‑1
Sundbyberg 1 414 ‑1

Definitioner och förklaringar

Taxeringsvärdeförändringen vid den allmänna fastighetstaxeringen 2021 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas endast taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna.

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år före den senaste taxeringen. Med marknadsvärde menas det pris taxeringsenheten skulle kunna få vid en eventuell försäljning på den öppna marknaden. Vid den senaste allmänna fastighetstaxeringen för småhus som genomfördes år 2021 innebär detta att taxeringsvärdet ska vara 75 procent av 2019 års försäljningspris för småhus.

Typkoder som ingår i jämförelsen av taxeringsvärdena är typkod ”220 Småhusenhet, bebyggd”, ”223 Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler”, ”225 Småhusenhet, småhus på ofri grund” och ” 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL”.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se