Till innehåll på sidan

Förenklad fastighetstaxering för lantbruk 2020

Taxeringsvärdet för lantbruksenheter ökade med 19 procent

Statistiknyhet från SCB 2021-02-25 9.30

För lantbruksenheter beräknas den genomsnittliga taxeringsvärdeshöjningen i riket för jämförbara enheter till 19 procent när 2019 års taxeringsvärden jämförs med år 2020.

För år 2020 har det varit en förenklad fastighetstaxering för lantbruksenheter. Detta innebär att Skatteverket har räknat fram nya taxeringsvärden för lantbruksenheter.

Östergötlands län var det län som hade den högsta förändringen av taxeringsvärdet med en uppgång på 28 procent. Det län som hade den lägsta förändringen var Värmlands län där uppgången var 10 procent.

Stora skillnader i taxeringsvärdesförändringar per kommun

I Linköpings kommun ökade det genomsnittliga taxeringsvärdet för lantbruksenheter med 34,5 procent, den högsta ökningen i landet. I Nacka kommun minskade det genomsnittliga taxeringsvärdet för lantbruksenheter med 14,7 procent, vilket var den största minskningen i landet. Det är dock relativt få jämförbara objekt i Nacka kommun, detta innebär att ett objekt kan få stor påverkan på resultatet. Två kommuner saknar jämförbara lantbruksenheter, Solna och Lidingö. Detta innebär att det finns 288 kommuner som har jämförbara taxeringsenheter mellan år 2019 och år 2020.

Kommunerna där taxeringsvärdet hade de högsta förändringarna år 2020 jämfört med år 2019
RankKommunAntal taxeringsenheterFörändring i procent
1 0580 Linköping 1 375 34,5
2 0560 Boxholm 335 32,4
3 0509 Ödeshög 555 32,1
4 1498 Tidaholm 754 30,9
5 0584 Vadstena 261 30,7
6 0586 Mjölby 728 30,5
7 1499 Falköping 2 059 30,5
8 1407 Öckerö 3 30,3
9 1284 Höganäs 421 29,8
10 0381 Enköping 1 353 29,3

Kommunerna där taxeringsvärdet hade de lägsta förändringarna år 2020 jämfört med år 2019
RankKommunAntal taxeringsenheterFörändring i procent
288 0182 Nacka 4 ‑14,7
287 1783 Hagfors 1 345 5,2
286 1762 Munkfors 208 5,7
285 0881 Nybro 1 087 6,6
284 1737 Torsby 3 892 7,2
283 1782 Filipstad 554 7,6
282 2417 Norsjö 961 8,2
281 0861 Mönsterås 488 9,0
280 1730 Eda 1 960 9,0
279 0862 Emmaboda 939 9,1

Definitioner och förklaringar

Taxeringsvärdeförändringen vid den förenklade fastighetstaxeringen 2020 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är alltså inte det totala beståndet som redovisas i denna artikel.

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år före den senaste taxeringen. Med marknadsvärde menas det pris taxeringsenheten skulle kunna få vid en eventuell försäljning på den öppna marknaden. Vid den senaste förenklade fastighetstaxeringen för lantbruksenheter som genomfördes år 2020 innebär detta att taxeringsvärdet ska vara 75 procent av 2018 års försäljningspris för lantbruksenheter.

Typkoder som ingår i jämförelsen av taxeringsvärdena mellan 2020 och 2019 är typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd och 120  Lantbruksenhet, bebyggd.

För några kommuner är antalet jämförbara taxeringsenheter få vilket innebär att en enskild taxeringsenhet kan få stor påverkan på den redovisade förändringen.

De förändringar som redovisas är beräknade med ovägda medelvärden. Detta innebär att en förändring för varje taxeringsenhet som finns för respektive år och är jämförbar beräknas (en kvot) och sedan summeras kvoterna och divideras med antalet taxeringsenheter för respektive redovisningsnivå (regional indelning).

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se