Till innehåll på sidan

Fastighetstaxeringen 2020

Fastighetsbeståndet taxerat till knappt 10 500 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2020-12-11 9.30

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 347,8 miljarder kronor eller 3,4 procent, i och med 2020 års förenklade och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 10 467 miljarder kronor.

Under 2020 har det varit en förenklad fastighetstaxering för lantbruksenheter. Det totala taxeringsvärdet för lantbruksenheter ökade med 221 miljarder kronor, eller 19,5 procent, jämfört med 2019 års taxering.

För övriga taxeringsenheter som har varit föremål för särskild fastighetstaxering har förändringen av taxeringsvärden varit marginella. Småhusenheter har ökat med 37,3 miljarder eller 0,9 procent, hyreshusenheter har ökat med 72,0 miljarder eller 1,9 procent. Industrienheter har ökat med 6,1 miljarder eller 1,3 procent.

Det har varit en relativt stor ökning av antalet taxeringsenheter för ägarlägenheter mellan år 2019 och 2020. Antalet har ökat från 1 328 till 2 112, en ökning med 784 taxeringsenheter, vilket motsvarar en ökning på 59 procent.

Vad gäller bebyggda småhusenheter (typkod 220 Småhusenhet, bebyggd), har Danderyds kommun det högsta genomsnittliga taxeringsvärdet med 9 424 000 kronor. De lägst taxerade småhusen finns i Åsele kommun – 189 000 kronor.

Av det totala taxeringsvärdet på 10 467 miljarder kronor för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige, har Stockholms län den högsta andelen på 31,2 procent, vilket motsvarar 3 267 miljarder kronor. Gotlands län har den lägsta andelen med 0,7 procent, vilket motsvarar 72 miljarder kronor.

Totala taxeringsvärden för samtliga skattepliktiga taxeringsenheter 2019 och 2020
 Totalt taxeringsvärde, miljoner kronorAntal taxeringsenheter
Typ av taxeringsenhet 2020201920202019
Lantbruksenhet 1 357 934 1 136 549 386 825 385 557
Småhusenhet 4 433 052 4 395 744 2 450 459 2 440 321
Hyreshusenhet 3 971 738 3 899 749 140 101 139 105
Industrienhet 473 720 467 595 165 077 164 517
Ägarlägenhetsenhet 2 916 1 931 2 112 1 328
Täktenhet 3 182 3 167 1 785 1 783
Elproduktionsenhet 224 652 214 611 5 226 5 007
Totalt 10 467 194 10 119 346 3 151 585 3 137 618

Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter 2019 och 2020

diagram: Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter 2019 och 2020

Definitioner och förklaringar

De förändringar som redovisas i denna statistiknyhet jämför aktuellt år med föregående år. Ingen justering för eventuella volymförändringar eller strukturförändringar har gjorts. Det kan komma till nya taxeringsenheter och det kan försvinna taxeringsenheter mellan åren som kan påverka förändringstalen. Det kan även förekomma strukturförändringar för en taxeringsenhet som kan påverka förändringstalen. 

Taxeringsenhet: egendom som ska taxeras separat vid fastighetstaxering.

Nästa publiceringstillfälle

2021-02-25 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se