Till innehåll på sidan

Area för bostäder och lokaler enligt fastighetstaxeringen 2021

Endast uppgifter för skattepliktiga taxeringsenheter med uppgift om taxeringsvärde för byggnad redovisas

 BostadsareaBiutrymmesareaLokalareaByggnadsarea
 (1 000 kvm)(1 000 kvm)(1 000 kvm)(1 000 kvm)
Totalt småhus, hyreshus, industrier och ekonomibyggnader 494 012 86 204 240 086 100 533
därav        
Småhus (typkod 220,223,225,230) 275 373 78 844 . .
Småhus på lantbruk (typkod 120) 32 366 7 360 . .
Hyreshus[1] (typkod 320-326) 186 273 . 103 104 .
Industrier (typkod 420-433) . . 136 982 .
Ekonomibyggnader på lantbruk (typkod 110-121) . . . 100 533

 

1) Hyreshus omfattar flerbostadshus (hyres- och bostadsrätt) samt olika typer av lokalhus.

Definitioner och förklaringar

Bostads-, biutrymmes- och lokalarea enligt svensk standard (SIS 021053).

För vissa industrier avser uppgiften om area bruttoarea enligt SIS 021053.

För ekonomibyggnader redovisas byggnadsarea, dvs byggnadens area på marken.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se