Till innehåll på sidan

Fastighetsbeståndet

Samtliga skattepliktiga enheter i hela riket.

 Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor  Antal taxeringsenheter
 201820172016201820172016
Lantbruksenheter
1 138 236 1 137 530 1 121 369 383 800 382 258 381 389
Småhusenheter
4 357 554 3 321 307 3 290 077 2 429 515 2 419 258 2 408 715
Hyreshusenhet
3 013 032 2 953 745 2 897 118 137 838 136 576 135 391
Industrienhet
375 524 369 928 363 913 163 553 162 763 161 988
Ägarlägenheter
1 419 1 321 1 226 1 240 1 118 1 093
Täktenhet
2 612 2 645 2 476 2 088 2 094 2 087
Elproduktionsenhet
311 063 316 360 314 594 4 972 4 882 4 727
Totalt
9 199 440 8 102 836 7 990 773 3 123 006 3 108 949 3 095 390

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-13

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se