Till innehåll på sidan

Taxeringsvärden för småhus 2018

Antal taxeringsenheter och totalt taxeringsvärde (miljarder kronor) fördelat efter taxeringsvärdeklass, Typkod 220 (Småhusenhet, bebyggd), hela riket

Taxerings-
värdeklass (tkr)
Antal taxerings-
enheter
Taxeringsvärde
i miljarder kronor
–250
81 949 15,0
251–500
227 397 86,6
501–1 000
456 943 338,6
1 001–1 500
343 446 425,0
1 501–2 000
263 412 458,4
2 001–2 500
209 226 468,8
2 501–3 000
161 524 442,4
3 001–3 500
116 534 377,0
3 501–4 500
134 953 531,5
4 501–5 500
70 399 348,7
5 501–
86 798 667,6
Totalt
2 152 581 4 159,5

Tabellen är uppdaterad med nya taxeringsvärdeklasser.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-13

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se