Till innehåll på sidan

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 2013:

Liten minskning av antalet outhyrda bostadslägenheter

Statistiknyhet från SCB 2013-12-18 9.30

Drygt 26 000 hyreslägenheter var outhyrda i september i år. De utgör 1,8 procent av samtliga hyreslägenheter i flerbostadshus. Det är en minskning med 4 procent sedan den senaste undersökningen 2011.

Undersökningen baseras på samtliga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag samt ett urval av lägenheter i privatägda fastigheter.

Antalet lägenheter lediga för omedelbar uthyrning var ungefär 13 600. Jämfört med 2011 är det ungefär 2 500 färre lägenheter tillgängliga för uthyrning.

Outhyrda bostadslägenheter åren 2006–2013
OrsakSeptember
 200620072008200920112013
Lediga till uthyrning
23 899 19 817 18 590 24 951 16 128 13 648
Under reparation eller ombyggnad
6 868 7 287 5 583 6 257 8 573 10 078
Utrymda p.g.a. förestående rivning
1 080 1 098 340 647 903 768
Outhyrda av annan orsak
1 742 2 102 1 899 2 082 1 803 1 708
Outhyrda totalt
33 589 30 304 26 412 33 937 27 407 26 202

Många av de större kommunerna har endast ett fåtal lediga lägenheter medan mindre kommuner visar en helt annan bild. 10 000 eller cirka 73 procent av de lägenheter som står lediga för uthyrning återfinns i kommuner med färre än 75 000 invånare. Högst andel lediga lägenheter i det allmännyttiga beståndet finns i Bengtsfors med 15,0 procent, följt av Sorsele med 14,0 procent.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se