Till innehåll på sidan

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 2015:

Färre outhyrda lägenheter

Statistiknyhet från SCB 2015-12-16 9.30

Drygt 21 000 hyreslägenheter var outhyrda i september i år. De utgör 1,4 procent av de cirka 1,5 miljoner hyreslägenheter som ingår i undersökningen. Detta är en minskning med 19 procent sedan den senaste undersökningen 2013.

Antalet outhyrda lägenheter i år är det lägsta antalet sedan 1991 då 20 454 lägenheter stod outhyrda. Det lägsta uppmätta antalet under den tid som undersökningen genomförts är 1989 då endast 15 673 lägenheter var outhyrda vid mättillfället.

Antal outhyrda lägenheter i flerbostadshus 1980–2015

Diagram

Av de outhyrda lägenheterna så var 6 794 tillgängliga för omdelbar uthyrning. Även detta är det lägsta noteringen sedan början av 90-talet. I mars 1990 var endast 3 516 lägenheter tillgängliga för omdelbar uthyrning.

Outhyrda bostadslägenheter åren 2007–2015
OrsakSeptember
 200720082009201120132015
Lediga till uthyrning
19 817 18 590 24 951 16 128 13 648 6 794
Under reparation eller ombyggnad
7 287 5 583 6 257 8 573 10 078 11 664
Utrymda p.g.a. förestående rivning
1 098 340 647 903 768 248
Outhyrda av annan orsak
2 102 1 899 2 082 1 803 1 708 2 567
Outhyrda totalt
30 304 26 412 33 937 27 407 26 202 21 273

Även om antalet lägenheter lediga till uthyrning har minskat i hela landet så är det fortfarande stora regionala skillnader. Av de lediga lägenheterna finns 3 av 4 i kommuner med mindre än 75 000 invånare. Högst andel lediga lägenheter i det allmännyttiga beståndet finns i Bengtsfors kommun med 7,7 procent, följt av Storfors med 6,0 procent.

Definitioner och förklaringar

Undersökningen baseras på samtliga ordinära lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag samt ett urval av lägenheter upplåtna med hyrestätt i privatägda flerbostadshus.

Allmännyttiga bostadsföretag avser aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se