Till innehåll på sidan

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 2017:

6 400 lediga lägenheter i september

Statistiknyhet från SCB 2017-12-21 9.30

Knappt 19 000 hyreslägenheter stod outhyrda i september i år. De utgör 1,3 procent av de cirka 1,5 miljoner hyreslägenheter som ingår i undersökningen. Detta är cirka 2 400 lägenheter färre än i senaste undersökningen från 2015. En tredjedel av de outhyrda lägenheterna var tillgängliga för uthyrning.

Antalet outhyrda lägenheter i år är det lägsta antalet sedan mars 1990 då 16 022 lägenheter stod outhyrda. Det lägsta uppmätta antalet under den tid som undersökningen genomförts är i mars 1989 då endast 15 673 lägenheter var outhyrda vid mättillfället.

Antal outhyrda lägenheter och därav lediga till uthyrning i flerbostadshus 1977–2017

Diagram

Av de outhyrda lägenheterna så var 6 406 tillgängliga för omedelbar uthyrning. Även detta är det lägsta noteringen sedan början av 90–talet. I mars 1990 var endast 3 516 lägenheter tillgängliga för uthyrning.

Den vanligaste orsaken att en lägenhet står outhyrd är pågående reparationer eller ombyggnader vilket var nästan 10 000 lägenheter 2017.

Outhyrda bostadslägenheter åren 2008–2017
Orsak      
 200820092011201320152017
Lediga till uthyrning
18 590 24 951 16 128 13 648 6 794 6 406
Under reparation eller ombyggnad
5 583 6 257 8 573 10 078 11 664 9 969
Utrymda p.g.a. förestående rivning
340 647 903 768 248 596
Outhyrda av annan orsak
1 899 2 082 1 803 1 708 2 567 1 914
Outhyrda totalt
26 412 33 937 27 407 26 202 21 273 18 885

Även om antalet lägenheter lediga till uthyrning är få i hela landet så är det fortfarande stora regionala skillnader. Av de lediga lägenheterna fanns 7 av 10 i kommuner med färre än 75 000 invånare. Högst andel lediga lägenheter i det allmännyttiga beståndet fanns i Sorsele kommun med 7,1 procent, följt av Malå med 6,3 procent.

Definitioner och förklaringar

Undersökningen baseras på samtliga ordinära lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag samt ett urval av lägenheter upplåtna med hyresrätt i privatägda flerbostadshus.

Allmännyttiga bostadsföretag avser aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Specialbostäder som bostäder för äldre/funktionshindrade eller studentbostäder ingår inte i undersökningen.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se