Till innehåll på sidan

Allmänna val, nominerade och valda

Nästa publicering: 2022-01-26

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Statistiknyheter

Allmänna val, nominerade och valda, 2018, avhopp två år in i mandatperioden

2021-01-27

Två år efter valet 2018 har andelen avhopp från kommunfullmäktige minskat samtidigt som de ökat något från riksdag och regionfullmäktige, jämfört med föregående mandatperiod. I region- och kommunfullmäktige är det vanligast med avhopp bland unga folkvalda, visar statistik som SCB publicerar idag.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Valda av folket - En studie av social representativitet i folkvalda församlingar Rapport 2020-03-20
Demokratins representanter – en studie av representativitet, delaktighet och syn på uppdraget Rapport 2016-04-06
Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige – en studie om representativitet, avhopp och synen på uppdraget Rapport 2013-02-19

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0107