Till innehåll på sidan

Allmänna val, valundersökningen

Statistiken visar väljarbeteenden vid riksdagsvalet. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") har genomförts i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Från och med 2018 års valundersökning har Göteborgs universitet ansvar för undersökningen och publicering av ny statistik sker på Valforskningsprogrammets webbplats.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Allmänna val, valundersökningen 2014. Korrigerad 2016-02-04

2016-02-01

Rörligheten bland väljarna i Sverige stannar kvar på en historiskt hög nivå. Andelen partibytare mellan 2010 och 2014 års riksdagsval var 35 procent. Skildringarna av en allt rörligare väljarkår är välkänd men också mycket ensidig. Stor rörlighet betyder inte längre att väljare är vilsna eller förvirrade. Och väljarnas ideologiska orientering och ställningstaganden i politiska sakfrågor sätter tydliga gränser för rörlighetens omfattning, karaktär och effekter.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Flytande väljare Rapport 2016-02-01
Supervalåret 2014 Rapport 2015-10-01
Allt mer lättrörliga väljare – Vad är nytt och vad är gammalt? Rapport 2013-09-18
Åttapartivalet 2010. Korrigerad version 2011-12-29 Rapport 2011-12-21
Därför vann Alliansen – En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006 Rapport 2009-02-26
Allmänna valen 2006. Del 4. Specialundersökningar Rapport 2008-01-31

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0106