Till innehåll på sidan

Allmänna val, valundersökningen 2014:

Väljare på vandring

Statistiknyhet från SCB 2016-02-01 9.30

Rörligheten bland väljarna i Sverige stannar kvar på en historiskt hög nivå. Andelen partibytare mellan 2010 och 2014 års riksdagsval var 35 procent. Skildringarna av en allt rörligare väljarkår är välkänd men också mycket ensidig. Stor rörlighet betyder inte längre att väljare är vilsna eller förvirrade. Och väljarnas ideologiska orientering och ställningstaganden i politiska sakfrågor sätter tydliga gränser för rörlighetens omfattning, karaktär och effekter.

Uppgiften om andelen partibytare som publicerades 2016-02-01 var felaktig. Uppgifterna korrigerades 2016-02-04.

I rapporten Flytande väljare presenteras för första gången en sammanställning av fördjupade analyser av svensk väljarrörlighet. Baserat på de svenska Valundersökningarna 1956–2014 visas hur väljarna rört sig mellan partierna under valrörelserna och mellan valen. Analyser av väljarrörlighet ger större insikter om vilka signaler väljarna vill sända till det demokratiska systemet genom sitt beteende vid valurnorna.

Alla partier tappar väljare till andra partier, men de vinner också nya väljare från ett val till ett annat. Det finns en tydlig systematik i hur partibytare rör sig mellan partierna. Strömmarna av väljare är kraftigast mellan närliggande partier på den ideologiska vänster-högerskalan. Det sker fler partibyten mellan Allianspartierna och mellan de rödgrönrosa partierna än mellan de traditionella blocken i svensk politik.

Den i särklass största väljarströmmen mellan 2010 och 2014 års val flöt från Moderaterna till Sverigedemokraterna. Men tappet till de andra Allianspartierna var totalt sett ännu större, netto 167 000 väljare. Analyser av väljarströmmarnas orsaker visar att inställning till flyktingar var central för byten till SD medan övriga strömmar i första hand förklaras av ställningstaganden i mer klassiska fördelningspolitiska frågor.

Även de partier som nådde liknande valresultat 2010 som 2014 har till stor del bytt ut sina väljare. Analyserna visar att bakom de aggregerade valresultaten döljer sig ibland stora väljarförluster och väljarvinster som är viktiga att lyfta fram för att berika tolkningarna om vilka slags väljare som bytte till vad och varför.

Det parti som behöll sina väljare i störst utsträckning i 2014 års val var Sverigedemokraterna (86 procent av de som uppgav att de röstade på Sverigedemokraterna 2010 gjorde det även 2014), tätt följt av Socialdemokraterna (som behöll 79 procent av sina väljare mellan valen). Av riksdagspartierna var det Folkpartiet som hade svårast att behålla 2010 års väljare (endast 42 procent av väljarna 2010 röstade även på partiet 2014).

Publikation

Rapporten Flytande väljare är författad av professor Henrik Ekengren Oscarsson verksam vid valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet, och är den andra rapporten i serien Demokratistatistik med fokus på väljarbeteende i 2014 års val.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Henrik Oscarsson

Telefon
031-786 46 66
E-post
henrik.oscarsson@pol.gu.se

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se