Till innehåll på sidan

Misstro mot partier och politiker 1968–2010. Procent

Diagram

Kommentarer

Procent som instämmer i påståendena: "Partierna är bara intresserad av folks röster, men inte av deras åsikter = Misstro mot partier.

"De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker" = Misstro mot politiker.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?