Till innehåll på sidan

EMU/eurosympatier 1997-2022

Svarsfördelning (i procent)

EMU_maj22.png

Maj 2022. Svarsfördelning (i procent) efter kön

  Ja Nej Vet ej
  Procent Osäkerhets- marginal Procent Osäkerhets- marginal Procent Osäkerhets- marginal S:a Antal svar
Män 27,6 ±2,1 58,4 ±2,3 14,0 ±1,7 100 2 225
Kvinnor 17,6 ±1,8 57,9 ±2,3 24,5 ±2,0 100 2 049
Samtliga 22,6 ±1,3 58,1 ±1,6 19,3 ±1,3 100 4 274

Frågan som ställdes löd: "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att införa euron som valuta i Sverige?"

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se