Till innehåll på sidan

EU-sympatier efter partisympati 1996–2022

Andel som är för det svenska EU-medlemskapet efter partisympati. Procent

EU-sympatier efter partisympati 1996–2022

Frågan som ställdes löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se