Till innehåll på sidan

Priser på el för industrikunder 2007–2020

Tabellen visar genomsnittligt totalpris på el som betalas av industrikunder, per halvår. I totalpriset ingår el, nät, elcertifikat och elskatt (moms ingår inte). Priset anges i öre/kWh.

  Förbukarkategori
  IAIBICIDIEIFIG
  Handels-
pris
Nät-
pris
TotaltHandels-
pris
Nät-
pris
TotaltHandels-
pris
Nät-
pris
TotaltHandels-
pris
Nät-
pris
TotaltHandels-
pris
Nät-
pris
TotaltHandels-
pris
Nät-
pris
TotaltHandels-
pris
Nät-
pris
Totalt
2007
januari–juni
    89     67     57     48     44     43      
 
juli–december
    89     70     61     54     49     48      
2008
januari–juni
    104     75     65     58     52     52      
 
juli–december
    117     86     76     68     61     61      
2009
januari–juni
    124     83     72     64     57     54      
 
juli–december
    121     81     72     62     58     52      
2010
januari–juni
    131     89     79     70     68     64      
 
juli–december
    137     88     78     68     65     61      
2011
januari–juni
    144     90     80     70     64     60      
 
juli–december
    135     85     76     65     56     51      
2012
januari–juni
    147     82     72     63     56     48      
 
juli–december
    153     77     66     57     50     42      
2013
januari–juni
    127     76     69     59     53     47      
 
juli–december
    129     76     66     59     52     46      
2014
januari–juni
    127     73     63     57     50     44      
 
juli–december
    123     72     62     55     49     43      
2015
januari–juni
    122     67     58     51     45     38      
 
juli–december
    132     66     55     48     42     33      
2016
januari–juni
    116     67     57     49     43     36      
 
juli–december
    141     74     63     54     50     43      
2017
januari–juni
37 93 130 35 38 73 34 28 62 33 20 53 33 12 45 32 7 38 33 4 37
 
juli–december
38 99 137 35 42 77 34 28 63 34 20 54 34 12 46 33 6 39 33 4 37
2018
januari–juni
44 96 140 40 40 80 40 29 69 38 19 57 39 9 48 36 6 42 39 3 42
 
juli–december
54 124 178 49 39 88 50 26 76 48 16 64 50 8 58 44 6 50 50 3 53
2019
januari–juni
52 100 152 49 42 92 47 30 78 46 20 66 45 10 55 44 9 53 42 4 45
 
juli–december
46 109 155 45 40 85 44 27 70 42 18 60 40 10 50 38 9 47 37 4 40
2020
januari–juni
37 141 179 34 33 67 33 22 55 32 17 49 27 11 39 27 4 32 27 3 30

Definitioner och förklaringar

Förbrukar-
kategori
Årlig konsumtion, 
MWh
IA < 20
IB 20–< 500
IC 500–< 2 000
ID 2 000–< 20 000
IE 20 000–< 70 000
IF 70 000–< 150 000

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2020-10-14

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?