Till innehåll på sidan

Fördelning av avtal på olika avtalstyper

Procentuell fördelning av avtal på olika avtalstyper

Avtalstyp Procent
  mar
2021
apr
2021
maj
2021
jun
2021
jul
2021
aug
2021
sep
2021
okt
2021
nov
2021
dec
2021
Jan
2022
Feb
2022
mar
2022
Elområde 1                          
Anvisat avtal[2] 7,16 7,23 7,26 7,26 7,36 7,41 7,36 7,20 7,24 7,20 7,10 6,90 7,10
Avtal om rörligt pris 48,05 48,16 48,46 48,28 48,25 48,24 48,25 47,08 45,85 44,10 44,30 44,00 44,80
Avtal med avtalslängd på 1 år 8,99 8,98 8,33 8,88 8,94 9,13 8,94 9,28 9,74 10,30 11,40 11,60 10,70
Avtal med avtalslängd på 2 år 3,33 3,24 3,41 3,37 3,40 3,42 3,40 3,76 3,94 4,20 4,20 4,00 4,00
Avtal med avtalslängd på 3 år 22,37 22,39 22,63 22,31 22,40 22,45 22,40 23,93 25,15 26,10 25,80 26,20 26,50
Övriga avtalsformer[1] 10,11 10,00 9,91 9,90 9,64 9,35 9,64 8,75 8,09 8,10 7,30 7,30 7,00
Elområde 2                          
Anvisat avtal[2] 20,50 22,11 19,89 21,44 21,52 21,18 21,42 21,60 21,78 21,50 21,10 21,60 22,90
Avtal om rörligt pris 45,78 46,24 47,19 46,87 45,90 46,18 45,49 44,81 44,48 43,70 44,70 41,90 42,30
Avtal med avtalslängd på 1 år 8,08 7,49 8,17 7,80 7,74 7,93 8,15 8,08 8,44 8,40 8,50 9,50 8,00
Avtal med avtalslängd på 2 år 3,61 1,76 3,56 3,72 3,67 3,63 3,65 3,77 3,90 3,90 3,80 3,80 4,10
Avtal med avtalslängd på 3 år 14,08 13,98 13,76 13,58 13,61 13,62 13,79 14,26 14,87 15,10 14,70 15,50 15,20
Övriga avtalsformer[1] 7,94 8,42 7,43 6,59 7,55 7,46 7,51 7,50 6,53 7,30 7,20 7,70 7,50
Elområde 3                          
Anvisat avtal[2] 8,51 8,76 8,51 8,66 8,96 10,46 8,77 9,17 8,98 9,00 8,60 8,90 8,70
Avtal om rörligt pris 53,03 52,96 53,44 55,61 54,26 53,76 54,02 53,96 52,85 52,00 52,70 51,80 49,70
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,95 10,32 9,93 10,30 10,42 9,81 10,26 10,08 10,24 10,60 10,80 11,20 10,70
Avtal med avtalslängd på 2 år 2,37 1,62 2,38 2,29 2,46 2,24 2,36 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,80
Avtal med avtalslängd på 3 år 12,46 12,62 12,42 11,86 12,44 11,84 12,64 12,65 13,15 13,60 13,60 13,40 14,00
Övriga avtalsformer[1] 13,67 13,72 13,32 13,24 11,46 11,89 11,96 11,74 12,38 12,40 11,70 12,30 14,10
Elområde 4                          
Anvisat avtal[2] 10,30 9,28 9,90 10,24 10,63 10,63 10,98 11,13 11,09 11,90 10,40 10,70 11,70
Avtal om rörligt pris 58,52 59,05 60,68 61,59 60,81 61,36 60,27 60,41 60,81 60,70 62,80 62,00 61,90
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,35 10,22 9,60 9,30 9,48 9,16 8,82 8,59 8,61 8,90 8,80 8,40 7,90
Avtal med avtalslängd på 2 år 4,04 1,59 4,05 3,83 3,91 3,81 3,72 3,63 3,63 3,60 3,40 3,30 3,40
Avtal med avtalslängd på 3 år 9,55 10,12 8,95 8,57 8,84 8,53 8,39 8,29 8,27 8,40 8,10 7,70 7,60
Övriga avtalsformer[1] 8,23 9,75 6,82 6,48 6,33 6,51 7,82 7,94 7,59 6,40 6,50 7,90 7,60
Riket                          
Anvisat avtal[2] 9,81 9,89 9,65 10,04 10,36 11,27 10,28 10,54 10,38 10,40 10,40 10,10 10,50
Avtal om rörligt pris 53,42 53,10 54,19 55,88 54,70 54,49 54,39 54,31 53,56 52,80 52,80 52,90 51,60
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,63 10,01 9,65 9,81 9,92 9,49 9,73 9,57 9,74 10,10 10,10 10,50 9,80
Avtal med avtalslängd på 2 år 2,84 2,86 1,70 2,79 2,93 2,73 2,81 2,83 2,83 2,80 2,80 2,70 3,10
Avtal med avtalslängd på 3 år 12,39 12,35 12,80 11,71 12,17 11,72 12,23 12,30 12,74 13,20 13,20 12,90 13,10
Övriga avtalsformer[1] 11,46 11,92 12,50 11,04 9,92 10,30 10,56 10,46 10,75 10,60 10,60 10,90 11,80

1) Övriga avtalsformer är t.ex avtal med annan avtalslängd än 1, 2 eller 3 år, kombinationsavtal och mixavtal.

2) Kategorin ”tillsvidareavtal” har ersatts med ”anvisat avtal”, vilket resulterat i en förflyttning av avtal från avtal om rörligt pris till anvisat avtal samt övriga avtalsformer. Anledningen till detta är bl.a. att ett avtal kan vara både vara anvisat och rörligt.

Kommentarer

Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?