Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid ettårsavtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter och nätavgifter)
  mar
2021
apr
2021
maj
2021
jun
2021
jul
2021
aug
2021
sep
2021
Okt
2021
nov
2021
dec
2021
Jan
2022
Feb
2022
Mar
2022
Elområde 1                          
Lägenhet 57,2 58,2 59,4 60,5 66,8 74,5 83,5 77,0 71,0 76,9 85,1 84,6 117,2
Villa utan elvärme 48,6 49,7 50,9 51,8 57,7 65,3 74,4 67,7 61,8 67,7 76,2 75,2 107,2
Villa med elvärme 44,2 45,3 46,5 47,3 53,1 60,7 69,8 63,2 57,2 63,4 72,0 70,6 102,5
Större hushåll [2] 43,9 45,0 46,3 47,2 52,7 60,3 69,3 62,9 57,1 63,3 71,7 70,2 102,5
Näringsverksamhet[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 2                          
Lägenhet 57,2 58,1 59,6 60,6 66,9 74,4 83,3 77,3 70,2 76,9 84,2 83,8 117,3
Villa utan elvärme 48,5 49,5 51,0 51,8 57,7 65,2 74,1 68,0 61,0 67,7 75,2 74,3 107,2
Villa med elvärme 44,1 45,2 46,6 47,3 53,2 60,7 69,6 63,6 56,5 63,4 71,1 69,8 102,5
Större hushåll [2] 43,8 44,9 46,3 47,2 52,7 60,3 69,1 63,3 56,3 63,2 70,7 69,4 102,5
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 3                          
Lägenhet 61,9 63,1 64,1 65,3 71,4 78,2 89,7 85,9 83,6 86,7 105,9 101,7 138,2
Villa utan elvärme 53,2 54,5 55,5 56,6 62,3 69,2 80,6 76,7 74,6 77,7 97,3 92,5 128,7
Villa med elvärme 48,7 50,1 51,0 52,0 57,7 64,6 76,0 72,1 70,0 73,1 92,8 87,8 123,6
Större hushåll [2] 48,2 49,5 50,5 51,6 57,1 64,0 75,1 71,6 69,4 72,7 92,2 87,2 123,3
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 4                          
Lägenhet 58,2 72,8 75,8 76,7 94,1 103,6 119,9 151,3 129,8 152,9 188,8 184,6 246,6
Villa utan elvärme 49,7 64,1 67,1 67,7 84,6 94,1 110,4 142,1 120,8 143,8 180,3 175,0 236,7
Villa med elvärme 45,3 59,6 62,5 62,9 79,8 89,3 105,6 137,0 116,0 139,1 175,5 169,6 230,6
Större hushåll [2] 45,0 59,0 61,9 62,4 79,1 88,7 105,0 136,5 115,4 138,7 175,2 169,2 230,8
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden.
1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.
2) Benämningen jord- och skogsbruk har ändrats till större hushåll.

Kommentarer

Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?