Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid anvisat avtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter och nätavgifter)
  mar
2021
apr
2021
maj
2021
jun
2021
jul
2021
aug
2021
sep
2021
okt
2021
nov
2021
Dec
2021
Jan
2022
Feb
2022
mar
2022
Elområde 1                          
Lägenhet 74,7 73,3 69,0 80,0 78,7 88,5 92,5 93,8 78,4 92,4 105,2 90,2 82,2
Villa utan elvärme 63,5 63,2 58,5 69,5 68,2 78,0 81,8 81,3 66,0 80,5 92,2 77,8 70,6
Villa med elvärme 58,0 58,2 53,3 64,3 63,0 72,8 76,4 75,1 59,8 74,6 85,6 71,6 64,9
Större hushåll (2) 57,4 57,7 52,7 63,7 62,4 72,2 75,8 74,4 59,1 73,9 84,9 70,9 64,2
Näringsverksamhet(1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri(1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 2                          
Lägenhet 70,0 73,6 65,4 78,1 76,0 86,1 89,6 91,4 72,0 95,3 101,8 81,6 79,2
Villa utan elvärme 58,8 63,1 54,2 67,1 65,0 75,2 78,5 79,2 60,0 83,7 90,2 70,1 68,1
Villa med elvärme 53,2 57,9 48,5 61,7 59,5 69,7 73,0 73,1 54,0 77,8 84,4 64,3 62,6
Större hushåll (2) 52,6 57,3 47,9 61,0 58,9 69,1 72,3 72,4 53,3 77,2 83,8 63,6 62,0
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 3                          
Lägenhet 74,2 73,2 67,1 77,3 76,2 85,0 91,0 109,0 99,7 106,2 169,3 150,6 121,8
Villa utan elvärme 65,1 63,8 57,7 67,7 66,5 75,4 81,2 99,4 90,1 96,1 159,7 140,9 111,9
Villa med elvärme 60,6 59,1 52,9 62,9 61,6 70,6 76,3 94,5 85,3 91,0 154,9 136,0 107,0
Större hushåll (2) 60,1 58,5 52,4 62,3 61,0 70,0 75,8 94,0 84,8 90,5 154,3 135,4 106,4
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 4                          
Lägenhet 71,0 70,7 74,4 82,8 96,2 97,7 105,8 137,9 117,1 121,7 203,7 163,3 139,7
Villa utan elvärme 60,5 60,3 63,3 72,3 85,6 86,9 95,3 126,8 106,2 111 192,6 152,3 128,6
Villa med elvärme 55,2 55,1 57,8 67,0 80,4 81,5 90,0 121,3 100,8 105,6 187 146,7 123,0
Större hushåll (2) 54,6 54,5 57,2 66,4 79,8 80,9 89,4 120,7 100,2 105 186,4 146,1 122,4
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden.
1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.
2) Benämningen jord- och skogsbruk har ändrats till större hushåll

Kommentarer

Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?