Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid treårsavtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter och nätavgifter)
  mar
2021
apr
2021
maj
2021
jun
2021
jul
2021
aug
2021
sep
2021
okt
2021
nov
2021
dec
2021
Jan
2022
Feb
2022
mar
2022
Elområde 1                          
Lägenhet 55,1 55,4 56,7 56,9 59,9 64,2 69,5 66,3 61,3 65,8 72,7 71,5 88,1
Villa utan elvärme 46,2 46,6 47,9 47,8 50,9 55,0 60,5 57,1 52,4 56,8 64,1 62,5 78,0
Villa med elvärme 41,7 42,1 43,4 43,3 46,4 50,6 56,0 52,7 48,0 52,5 59,8 57,9 73,1
Större hushåll [2] 41,4 41,8 43,1 43,1 46,1 50,3 55,7 52,5 47,9 52,4 59,4 57,6 73,1
Näringsverksamhet[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 2                          
Lägenhet 55,0 55,4 56,7 56,8 59,9 64,1 69,1 66,5 60,7 65,9 71,9 70,9 88,2
Villa utan elvärme 46,1 46,5 47,8 47,7 50,8 54,9 60,0 57,3 51,8 56,8 63,2 61,8 78,0
Villa med elvärme 41,6 42,0 43,3 43,2 46,3 50,4 55,6 52,9 47,4 52,5 58,9 57,3 73,1
Större hushåll [2] 41,3 41,7 43,1 43,0 46,0 50,2 55,2 52,6 47,3 52,3 58,6 56,9 73,0
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 3                          
Lägenhet 59,2 59,8 61,2 61,3 64,2 68,2 74,4 73,0 70,7 72,9 86,9 85,7 104,6
Villa utan elvärme 50,3 50,9 52,3 52,4 55,3 59,2 65,3 64,0 61,9 64,0 78,3 76,8 95,2
Villa med elvärme 45,7 46,4 47,8 47,7 50,7 54,7 60,7 59,4 57,4 59,4 73,8 72,1 90,2
Större hushåll [2] 45,2 45,9 47,3 47,3 50,2 54,2 60,1 58,9 56,8 59,0 73,3 71,6 89,9
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 4                          
Lägenhet 65,6 67,3 71,5 70,8 83,9 89,6 99,7 120,2 107,2 121,1 141,7 142,3 190,2
Villa utan elvärme 56,7 58,5 62,5 61,8 74,8 80,4 90,5 111,2 98,7 112,2 133,5 133,2 180,0
Villa med elvärme 51,9 53,8 57,7 57,0 70,2 75,8 85,8 106,4 94,2 107,7 128,8 127,8 174,6
Större hushåll [2] 51,4 53,3 57,1 56,4 69,4 75,2 85,2 105,8 93,5 107,1 128,4 127,4 174,4
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden.
1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.
2) Benämningen jord- och skogsbruk har ändrats till större hushåll.

Kommentarer

Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?