Till innehåll på sidan

Priser på naturgas för industrikunder 2007–2020

Tabellen visar genomsnittligt totalpris på naturgas som betalas av industrikunder, per halvår. I totalpriset ingår naturgas, nät och skatt efter reducering för återbetalning av energi- och koldioxidskatt (moms ingår inte). Priset anges i öre/kWh.

  Förbukarkategori
  I1I2I3I4I5
  Handels-
pris
Nät-
pris
TotaltHandels-
pris
Nät-
pris
TotaltHandels-
pris
Nät-
pris
TotaltHandels-
pris
Nät-
pris
TotaltHandels-
pris
Nät-
pris
Totalt
2007
januari–juni
    50     46     41     34     ..
 
juli–december
    53     47     42     37     ..
2008
januari–juni
    60     54     48     44     46
 
juli–december
    65     58     52     44     41
2009
januari–juni
    56     50     43     36     36
 
juli–december
    62     57     47     41     39
2010
januari–juni
    58     51     43     41     38
 
juli–december
    59     51     46     41     39
2011
januari–juni
    59     53     46     44     39
 
juli–december
    63     58     54     47     44
2012
januari–juni
    64     55     49     44     42
 
juli–december
    66     56     47     42     42
2013
januari–juni
    65     56     47     42     41
 
juli–december
    65     55     48     41     41
2014
januari–juni
    60     51     45     38     37
 
juli–december
    61     50     41     37     38
2015
januari–juni
    63     51     42     39     37
 
juli–december
    65     51     39     36     35
2016
januari–juni
    57     45     35     32     32
 
juli–december
    65     49     37     34     35
2017
januari–juni
30 32 62 25 25 50 22 18 40 18 15 32 20 14 34
 
juli–december
30 37 67 26 27 53 23 21 44 17 15 32 21 13 34
2018
januari–juni
32 32 64 29 28 57 27 21 48 27 15 42 25 17 42
 
juli–december
33 37 70 33 28 61 32 18 50 29 15 44 30 13 43
2019
januari–juni
28 36 64 25 27 52 23 19 42 20 15 35 19 14 33
 
juli–december
25 37 61 20 29 49 18 20 38 18 15 33 15 14 29
2020
januari–juni
28 28 55 25 18 43 23 10 33 20 6 27 19 5 24

Definitioner och förklaringar

Förbrukar-
kategori
Årlig konsumtion, 
MWh
I1 < 300
I2 300–< 3 000
I3 3 000–< 30 000
I4 30 000–< 300 000
I5 300 000–< 1 100 000

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2020-10-14

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30