Till innehåll på sidan

Byten av naturgasleverantör 2008–

Antal kunder som byter leverantör och antal gasanläggningar som berörs av bytena

  Antal byten
  Hushåll Övriga
  Kunder Anläggningar Kunder Anläggningar
Totalt 2021 285 293 79 304
Totalt 2020 325 325 120 260
Totalt 2019 159 161 57 87
Totalt 2018 146 150 76 136
2017        
kvartal 4 87 88 57 154
kvartal 3 146 146 10 27
kvartal 2 61 61 17 22
kvartal 1 60 60 23 59
Totalt 2017 354 355 107 262
2016        
kvartal 4 92 93 16 176
kvartal 3 44 44 27 46
kvartal 2 56 56 21 25
kvartal 1 34 34 24 89
Totalt 2016 226 227 88 336
2015        
kvartal 4 61 61 61 81
kvartal 3 36 36 9 9
kvartal 2 28 28 18 39
kvartal 1 45 46 28 31
Totalt 2015 170 171 116 160
2014        
kvartal 4 45 45 58 97
kvartal 3 146 146 15 73
kvartal 2 68 68 16 26
kvartal 1 193 196 68 197
Totalt 2014 452 455 157 393
2013        
kvartal 4 99 99 20 46
kvartal 3 58 58 17 21
kvartal 2 45 45 19 32
kvartal 1 36 36 41 73
Totalt 2013 238 238 97 172
2012        
kvartal 4 24 24 35 54
kvartal 3 45 45 16 25
kvartal 2 30 30 11 22
kvartal 1 58 59 58 103
Totalt 2012 157 158 120 204
2011        
kvartal 4 43 43 17 26
kvartal 3 49 49 15 79
kvartal 2 88 88 13 15
kvartal 1 101 101 36 57
Totalt 2011 281 281 81 177
2010        
kvartal 4 85 85 31 49
kvartal 3 62 62 15 18
kvartal 2 58 58 29 33
kvartal 1 61 61 41 72
Totalt 2010 266 266 116 172
2009        
kvartal 4 91 91 19 24
kvartal 3 59 59 21 24
kvartal 2 116 116 34 49
kvartal 1 19 19 51 88
Totalt 2009 285 285 125 185
2008        
kvartal 4 33 23
kvartal 3 46 44
kvartal 2 51 35
kvartal 1 38 125
Totalt 2008 168 227

År 2008: Endast antal gasanläggningar som berördes av bytena.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30