Till innehåll på sidan

Priser på elenergi vid tvåårsavtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter)
  okt
2019
nov
2019
dec
2019
jan
2020
feb
2020
mar
2020
apr
2020
maj
2020
jun
2020
jul
2020
aug
2020
sep
2020
okt
2020
Elområde 1                          
Lägenhet 60,8 61,9 61,4 58,1 52,0 51,6 48,2 48,3 49,8 49,7 48,1 50,4 49,8
Villa utan elvärme 52,8 53,8 53,2 49,9 43,8 43,4 40,0 40,2 41,7 41,5 39,7 42,1 41,5
Villa med elvärme 48,8 49,7 49,1 45,9 39,7 39,3 35,9 36,2 37,6 37,4 35,5 37,9 37,3
Jord- och skogsbruk 48,3 49,2 48,7 45,4 39,2 38,8 35,5 35,7 37,2 37,0 35,0 37,5 36,9
Näringsverksamhet(1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Småindustri(1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Elområde 2                          
Lägenhet 61,0 62,0 61,5 58,3 52,1 51,7 48,2 48,3 49,8 49,7 48,2 50,5 49,9
Villa utan elvärme 52,9 53,8 53,3 50,1 43,9 43,5 40,1 40,3 41,7 41,6 39,8 42,2 41,6
Villa med elvärme 48,9 49,7 49,2 46,0 39,8 39,4 36,0 36,3 37,7 37,5 35,6 38,0 37,4
Jord- och skogsbruk 48,4 49,3 48,8 45,5 39,3 38,9 35,6 35,8 37,2 37,1 35,2 37,5 37,0
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Elområde 3                          
Lägenhet 62,9 63,9 63,2 60,1 54,0 53,5 50,2 50,3 51,6 51,7 50,1 52,3 51,9
Villa utan elvärme 54,7 55,6 54,9 51,8 45,6 45,1 41,9 42,1 43,4 43,4 41,6 43,9 43,5
Villa med elvärme 50,6 51,4 50,7 47,6 41,4 40,9 37,7 38,0 39,4 39,3 37,4 39,6 39,2
Jord- och skogsbruk 50,2 51,0 50,2 47,2 41,0 40,5 37,3 37,5 38,9 38,8 36,9 39,2 38,8
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Elområde 4                          
Lägenhet 64,6 65,9 65,0 61,6 55,3 55,4 52,2 52,5 54,3 53,8 52,7 55,5 55,0
Villa utan elvärme 56,4 57,5 56,7 53,2 47,0 47,1 44,0 44,3 46,1 45,5 44,2 47,1 46,5
Villa med elvärme 52,3 53,4 52,5 49,0 42,8 42,9 39,9 40,2 42,0 41,4 39,9 42,8 42,2
Jord- och skogsbruk 51,9 52,9 52,0 48,6 42,4 42,5 39,4 39,7 41,6 40,9 39,5 42,3 41,8
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m. 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden. (1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-26

Har du frågor om statistiken?