Till innehåll på sidan

Fjärrvärme

2015-2020

Produktion och leveranser av fjärrvärme 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bränslebaserad produktion 41 382 44 174 42 845 43 374 42 364 38 395
– kraftvärmeproduktion 23 408 25 570 25 930 25 427 26 497 22 269
– Enbart värmeproduktion 17 974 18 604 16 915 17 947 15 867 16 126
Rökgaskondens 5 559 5 683 6 110 5 752 5 917 5 654
Med elpanna producerad fjärrvärme 197 238 218 192 199 349
Med värmepump producerad fjärrvärme 4 925 4 491 4 347 4 354 4 294 4 704
Total produktion 52 063 54 586 53 520 53 672 52 774 49 102
Mottagen värme utom branschen3 (Spillvärme) 4 467 4 827 5 342 4 777 4 889 4 630
Förluster fram till leveranspunkten 6 825 6 908 7 069 7 100 7 628 7 650
Totala leveranser Total deliveries 49 705 52 505 51 793 51 349 50 035 46 082
Mottagen värme från andra värmeverk 18 591 18 181 17 036 17 441 17 537 17 089
Statistisk differens (producerat - levererat) 944 1 065 1 018 398 ‑209 ‑176
Användning av elenergi och bränslen 3 384 3 531 3 716 3 202 3 185 3 383
– För bränslebaserad fjärrvärmeproduktion 1 910 2 088 2 172 1 914 1 947 1 851
– För elbaserad fjärrvärmeproduktion 252 299 282 195 205 351
– För värmepumpsdrift 1 222 1 144 1 262 1 093 1 033 1 181
Bränsleanvändning 47 896 51 164 50 194 50 753 49 857 45 539
– kraftvärmeproduktion 27 511 29 707 30 512 29 712 31 405 26 567
– övrig bränslebaserad värmeproduktion 20 386 21 457 19 682 21 041 18 452 18 972
Förbrukarkategorier            
Tillverkningsindustri 5 608 5 830 6 001 6 060 5 835 5 594
Småhus 5 245 5 462 5 423 5 350 5 404 5 017
Flerbostadshus 23 507 24 849 24 977 24 598 24 453 22 953
Markvärme 141 169 145 182 198 152
Offentlig förvaltning 6 166 6 660 6 302 6 373 6 292 5 671
Övriga 8 094 8 470 7 927 8 388 8 062 6 871
Summa 48 761 51 440 50 775 50 951 50 244 46 258

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-20

Har du frågor om statistiken?

Susanne Enmalm

Telefon
010-479 69 63
E-post
susanne.enmalm@scb.se