Till innehåll på sidan

Energistatistik för småhus

Nästa publicering: 2019-10-17

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om statistiken

Rapporter

Titel Typ Datum
Energistatistik för småhus 2006 SM 2007-09-21
Energistatistik för småhus 2005 SM 2006-09-22
Energistatistik för småhus 2004 SM 2005-09-30
Energistatistik för småhus 2003 SM 2004-12-14
Energistatistik för småhus 2002 SM 2003-09-15
Energistatistik för småhus 2001 SM 2002-09-12
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler. Sammanställning avseende år 1999 och 2000 SM 2001-11-20
Energistatistik för småhus 2000 SM 2001-09-21

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0102