Till innehåll på sidan

Industrins energianvändning

Nästa publicering: 2021-12-16

Industrins energianvändning publiceras på Energimyndighetens webbplats:

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0113