There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Användning av el i elpannor, MWh Till innehåll på sidan

Användning av el i elpannor, MWh

Branschfördelad användning av el i elpannor där panneffekten överstiger 1 MW.

Kvartal Massa- och pappersindustri Kemisk industri Verkstads-industrin Övrig industri Totalt
2009:1 86 700 23 701 6 721 93 922 211 044
2009:2 140 795 20 943 3 667 76 296 241 701
2009:3 152 749 12 679 2 659 47 900 215 987
2009:4 179 750 15 896 2 455 89 639 287 740
2010:1 76 659 14 263 2 160 58 622 151 704
2010:2 139 354 18 415 1 184 62 340 221 293
2010:3 128 642 12 291 89 52 136 193 158
2010:4 87 766 10 778 291 73 725 172 560
2011:1 60 903 2 977 82 90 993 154 955
2011:2 109 573 14 452 7 70 553 194 585
2011:3 111 677 11 182 231 56 794 179 884
2011:4 151 443 12 193 402 111 825 275 863
2012:1 176 740 12 751 201 108 684 298 376
2012:2 153 156 13 579 1 85 119 251 855
2012:3 167 222 14 134 0 66 327 247 683
2012:4 144 095 18 170 1 743 102 042 266 050
2013:1 135 019 21 306 6 117 945 274 276
2013:2 106 258 9 973 0 87 850 204 081
2013:3 135 758 9 556 72 56 799 202 185
2013:4 174 985 13 397 0 124 261 312 643
2014:1 137 188 9 949 0 137 461 284 598
2014:2 126 238 11 543 0 90 138 227 919
2014:3 107 520 12 142 0 64 033 183 695
2014:4 98 346 11 821 0 86 133 196 300
2015:1 105 102 11 242 0 162 682 279 026
2015:2 117 956 12 430 0 115 868 246 254
2015:3 166 452 12 307 0 101 199 279 958
2015:4 138 196 15 060 0 136 178 289 434
2016:1 185 317 16 504 1 484 159 196 362 501
2016:2 132 873 23 258 1 312 110 424 267 867
2016:3 112 618 18 669 1 150 78 628 211 065
2016:4 89 715 18 020 2 072 124 392 234 199
2017:1 105 682 23 539 6 860 194 036 330 117
2017:2 114 842 25 759 4 928 158 428 303 957
2017:3 202 474 21 540 3 722 117 624 345 360
2017:4 112 861 24 044 6 497 171 001 314 403
2018:1 134 465 36 873 16 015 195 365 382 718
2018:2 102 863 34 068 8 396 139 926 285 253
2018:3 82 362 34 469 5 447 108 276 230 554
2018:4 95 567 41 282 36 818 161 262 334 929
2019:1 129 328 57 617 43 113 204 641 434 699
2019:2 95 836 79 050 34 705 135 841 345 432
2019:3 87 165 41 941 8 626 117 758 255 490
2019:4 98 073 59 200 33 964 169 908 361 145
2020:1 158 846 46 396 40 000 185 391 430 633
2020:2 185 330 56 043 39 028 135 753 416 155
2020:3 126 238 31 524 35 709 92 046 285 517
2020:4 150 468 32 423 43 926 163 137 389 954
2021:1 148 902 25 675 57 401 197 284 429 262
2021:2 144 436 21 434 40 987 139 934 346 791
2021:3 104 529 15 923 35 336 98 831 254 620
2021:4 189 083 15 003 41 362 164 379 409 827
2022:1 188 208 26 057 45 575 157 642 417 482
2022:2 148 224 25 050 45 141 116 695 335 110

Fr.o.m. kvartal 1 2017 är elanvändning i elpannor uppräknad till total elanvändning i elpannor för SNI05-33.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner hela tidsserien som Excel

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2022-09-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Jörgen Bromé

Telefon
010-479 45 33
E-post
jorgen.brome@scb.se