Till innehåll på sidan

Översiktstabell, användning av bränslen kvartal 4 2020 och 2021, TJ

Användning av bränslen inom utvinning av mineral och tillverkningsindustri samt el-, gas- och värmeverk

SNI 2007 Näringsgren År Summa Stenkol Koks Trädbränslen, avlutar, tall- och beckolja, bioolja, sopor och torv Gasol Eldnings-olja nr 1 Eldnings-olja nr 2-6 Naturgas därav flytande naturgas (LNG)
05-33 Totalt tillverkningsindustri och utvinning av mineral 2020 76 043 5 846 9 038 48 557 3 223 907 2 190 5 182 1 099
    2021 75 473 5 363 9 024 49 428 3 688 907 2 013 4 075 975
05-09 Utvinning av mineral 2020 1 644 999 .. 37 130 .. .. ..
    2021 1 621 786 .. 46 184 .. .. ..
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 2020 2  181 52 337 245 94 16 1  438
    2021 2 218 65 401 264 109 17 1 362
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruind 2020 45 .. 18 .. 10
    2021 52 17 19 3 13
16 Trävaruindustri, ej möbler 2020 .. 3  851 1 45 ..
    2021 4 191 .. 1 58 ..
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruind, Förlag; grafisk o a reproindustri 2020 45  819 48 43  667 517 199 912 289 187
    2021 46 036 25 43 952 516 211 957 223 151
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 2020 2  332 .. 377 157 61 .. 1  489
    2021 1 695 0 394 406 80 82 733
22 Gummi- och plastvaruindustri 2020 128 61 51 .. ..
    2021 106 .. 47 ..
23 Jord- och stenvaruindustri 2020 2  501 983 .. .. 208 109 313 535 ..
    2021 2 629 1 113 160 126 225 41 297 558 ..
24 Stål- och metallverk 2020 .. 3  816 8  781 .. 1  721 158 352 1  190 750
    2021 .. 3 439 8 724 .. 1 909 129 217 1 001 662
241-243 Järn- och stålverk 2020 15  928 .. 8  734 1  503 .. .. 1  110 ..
    2021 15 360 .. 8 710 1 704 ..- .. 926 657
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 2020 233 28 109 1 79 ..
    2021 225 31 92 7 76 ..
26-28 Industri för datorer, el- och optikprodukter 2020 97 .. 41 29 .. 0
    2021 110 25 46 25 14 0
29-30 Transportmedelsindustri 2020 252 .. 9 109 .. 65
    2021 298 .. 20 106 .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri 2020 141 109 8 7 17
    2021 .. 78 11 11 ..
35 El-, gas- och värmeverk 2020 62  076 12 60  518 8 793 396 328 ..
    2021 78 459 105 74 255 36 1 271 1 340 1 415 37

 

Definitioner och förklaringar

Eldningsolja nr 1, 1 000 m= 35,82 TJ
Eldningsolja nr 2–6, 1 000 m= 38,34 TJ
Stenkol, 1 000 ton = 27,22 TJ
Koks, 1 000 ton = 28,04 TJ
Gasol, 1 000 ton = 46,04 TJ
Naturgas, rördistribuerad 1 milj m3 = 39,78 TJ
Naturgas, LNG 1 000 ton = 48,89 TJ
Trädbränslen, avlutar och dylikt, 1 000 toe = 41,87 TJ

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2022-03-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Jörgen Bromé

Telefon
010-479 45 33
E-post
jorgen.brome@scb.se