Till innehåll på sidan

Tillförsel och användning/förbrukning av naturgas inkl. LNG, miljoner m3

  2018 2019 2020 2021 Kv. 1 2021 Kv. 1 2022
Import 1 062 1 108 1 337 1 431 414 312
Egen förbrukning 1 1 1 0 0 0
Statistisk differens 262 296 594 491 161 88
Summa användning/leveranser 799 811 741 939 253 223
Därav            
Utvinning av mineral och tillverkningsindustri (SNI 05-33) [2] 481 526 565 646 151 149
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri (SNI 10-12) 87 70 88 73 21 20
Kemisk industri, petroleum-, gummivaru-, plast- och plastvaruindustri (SNI 19-22) 205 261 281 351 69 82
Övrig industri inkl. ej branschfördelad industri 190 195 195 222 61 47
El- och värmeverk 178 138 26 140 51 27
Övriga näringar 103 119 120 118 36 35
Bostäder 37 28 31 34 15 12

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Jörgen Bromé

Telefon
010-479 45 33
E-post
jorgen.brome@scb.se