Till innehåll på sidan

Leveranser av flytande fordonsgas länsvis, år 2018

LänFlytande
biogas
(LBG), kg
Flytande
naturgas
(LNG), kg
Totalt
flytande
fordonsgas, kg
Jönköpings län
21 652 17 173 38 825
Skåne län
27 778 1 227 29 005
Västra Götalands län
44 218 39 915 84 133
Örebro län
0 166 651 166 651
Totalt
93 648 224 966 318 614

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-19

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se