Till innehåll på sidan

Leveranser av flytande fordonsgas, länsvis, år 2019

LänFlytande
biogas
(LBG), 1000 kg
Flytande
naturgas
(LNG), 1000 kg
Totalt
flytande
fordonsgas,
1000 kg
Stockholms län
103 103
Östergötlands län
55 54 109
Jönköpings län
169 120 289
Skåne län
178 95 273
Västra Götalands län
243 140 383
Värmlands län
8 8 17
Örebro län
107 361 467
Västmanlands län
22 11 33
Totalt
781 892 1 674

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-17

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se