Till innehåll på sidan

Leveranser av flytande fordonsgas, månadsvärden

År och månad Totala leveranser, 1 000 kg
  Flytande biogas (LBG) Flytande naturgas (LNG) Totalt flytande fordonsgas
2022      
Jan 1 062 168 1 230
Feb 1 180 127 1 308
Mar 1 425 107 1 532
Apr 1 330 97 1 427
Maj 1 499 111 1 609
Juni 1 491 94 1 585
Juli 1 426 77 1 503
Aug 1 611 82 1 693
Sep 1 722 61 1 782
Okt      
Nov      
Dec      
Summa 2022 12 746 924 13 669
2021      
Jan 321 335 656
Feb 422 259 681
Mar 515 319 835
Apr 524 328 852
Maj 564 328 892
Juni 576 320 896
Juli 562 285 847
Aug 626 311 938
Sep 677 368 1 045
Okt 755 388 1 142
Nov 825 364 1 189
Dec 958 273 1 231
Summa 2021 7 324 3 879 11 203
2020      
Jan 158 128 285
Feb 174 155 329
Mar 227 170 397
Apr 127 242 370
Maj 226 227 453
Juni 197 270 467
Juli 204 221 424
Aug 253 246 498
Sep 277 285 563
Okt 279 326 605
Nov 301 263 564
Dec 306 294 600
Summa 2020 2 729 2 827 5 556

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-17

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se