Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2009. Korrigerad 2012-09-14

 LänBiogas, Nm3Naturgas, Nm3Totalt fordonsgas, Nm3
1
Stockholms län
7 838 749 2 926 190 10 764 939
3
Uppsala län
1 560 292 284 097 1 844 389
4
Södermanlands län
1 327 343 343 326 1 670 669
5
Östergötlands län
7 341 496 537 080 7 878 576
6
Jönköpings län
1 087 564[k] 431 149 1 518 713[k]
8
Kalmar län
861 585 0 861 585
10
Blekinge län
87 846 0 87 846
12
Skåne län
8 730 076 15 204 454 23 934 530
13
Hallands län
663 877 556 638 1 220 515
14
Västra Götalands län
8 477 207 5 334 062 13 811 269
17
Värmlands län
64 842 42 158 107 000
18
Örebro län
1 241 561 59 402 1 300 963
19
Västmanlands län
2 053 500 0 2 053 500
22
Västernorrlands län
36 381 18 124 54 505
23
Jämtlands län
297 764 0 297 764
24
Västerbottens län
366 511 0 366 511
25
Norrbottens län
215 176 0 215 176
 
Totalt
42 251 770[k] 25 736 680 67 988 450[k]

[k] Korrigerat värde 2012-09-14

Kommentarer

Energigas Sverige, som är branschförening för fordonsgas i Sverige, har mellan åren 1995 och 2008 sammanställt statistik för fordonsgas. Denna statistik finns på Energigas Sveriges webbplatser: www.energigas.se och www.gasbilen.se. Från och med 2009 tas fordonsgasstatistik fram av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Detta arbete sker i nära samarbete med Energigas Sverige.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se