Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2010

LänBiogas, Nm3Naturgas, Nm3Totalt fordonsgas, Nm3
Stockholms län
13 065 356 4 494 567 17 559 923
Uppsala län
1 651 007 847 307 2 498 314
Södermanlands län
1 583 280 605 646 2 188 926
Östergötlands län
8 592 749 1 088 781 9 681 530
Jönköpings län
1 522 868 591 281 2 114 149
Kalmar län
1 237 224 0 1 237 224
Blekinge län
234 438 0 234 438
Skåne län
11 660 711 17 503 594 29 164 305
Hallands län
1 051 027 1 432 703 2 483 730
Västra Götalands län
10 736 587 6 287 334 17 023 921
Värmlands län
215 797 131 303 347 100
Örebro län
3 892 667 413 840 4 306 507
Västmanlands län
2 420 001 111 774 2 531 775
Gävleborgs län
0 89 311 89 311
Västernorrlands län
114 286 68 114 182 400
Jämtlands län
371 155 0 371 155
Västerbottens län
504 725 0 504 725
Norrbottens län
293 325 0 293 325
Totalt
59 147 203
33 665 555
92 812 758

Kommentarer

Energigas Sverige, som är branschförening för fordonsgas i Sverige, har mellan åren 1995 och 2008 sammanställt statistik för fordonsgas. Denna statistik finns på Energigas Sveriges webbplatser: www.energigas.se och www.gasbilen.se. Från och med 2009 tas fordonsgasstatistik fram av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Detta arbete sker i nära samarbete med Energigas Sverige.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se